Author Archives: sophianorennordling

Final countdown

Om exakt en månad lämnar jag min tjänst som kommunikatör och trainee på NSR i Helsingborg för att påbörja min nya tjänst som kommunikatör på Landskrona Energi. En påtaglig känsla av stress, spänning, hopp och förtvivlan gör sig emellanåt påmind på samma gång. Tiden går plötsligt väldigt fort!

Att vara sopsmart till yrket under snart 15 månader har verkligen satt sina spår. Jag har alltid varit medelmåttigt intresserad av miljö och återvinning men att arbeta på ett företag som faktiskt har det som affärsidé är speciellt. Jag kan inte låta bli att fullkomligt slukas upp av budskapen jag arbetar med dagligen, och det är definitivt något positivt. Jag har kommit till insikten om vad jag vill viga mitt yrkesmässiga liv åt. 

Avfallsbranschen och energibranschen skiljer sig egentligen inte särskilt mycket åt då man ofta arbetar med liknande frågor. Nu ser jag därför fram emot att använda min nyvunna passion för hållbar utveckling hos ett annat kommunalt bolag som har fokus på energi, el och stadsnät. Vi ses i Landskrona fr o m den 1 december!

//Sophia

Gröna idéer om framtida utmaningar

Under de senaste veckorna har jag bland annat arbetat med den kommande konferensen Gröna idéer som anordnas den 27 och 28 september på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Helsingborgs stad står som värd och ska inspirera i frågor kring framtida miljöutmaningar samt hållbar utveckling. Syftet med konferensen är att skapa forum för samtal om hållbarhet, miljö, vision och hopp. Med inspiration från en inledningsvis global utblick kommer deltagarna att få ta del av Helsingborgs och andra kommuners framgångsexempel.  Allt för att inspirera till att förbättra miljöarbete och skapa förutsättningar för fortsatta kreativa samtal och erfarenhetsutbyten. Deltagarna kommer att göra studiebesök hos Helsingborgshem, Miljöverkstaden, NSR och Öresundskraft som ytterligare inspiration.

Som ett miljö- och återvinningsföretag deltar NSR på konferensen under båda dagar, dels som deltagare i debatten men också som utställare. Förutom att ta del av samtalen kommer jag själv även att stå i NSR:s utställningsmonter och informera om arbetet inom de egna verksamheterna. Då Helsingborgs stad har strävat efter att göra evenemanget så miljösmart som möjligt har Gröna idéer lyckats uppfylla kraven för en miljömärkning från Håll Sverige Rent. Som en del av denna miljömärkning ansvarar NSR för avfallshanteringen.

Jag ser fram emot två dagar med intressanta diskussioner och inte minst (förhoppningsvis) lösningar på de framtida miljöutmaningar som våra kommuner står inför.

//Sophia

En spännande höst av projektledarskap

Tidigare i veckan var jag på ett möte i Ängelholm för att planera höstens kommande EU-kampanj för Europa minskar avfallet. Själva kampanjveckan är den 17-25 november då övriga organisationer i Sverige drar sina strån till stacken för att minska avfallet i Europa. Kampanjen koordineras av Avfall Sverige för tredje året i rad, men det var första året i fjol som NSR deltog i samarbete med Nårab. Inför förra årets kampanj var jag i begynnelsen av traineeprogrammet och helt grön på min arbetsplats. Nu är jag nästan ett helt år klokare och dessutom mer erfaren från förra årets kampanj då jag var kommunikationsansvarig. I år har jag fått uppdraget att vara projektledare, något som jag verkligen ser vara ett stort bidrag i min personliga yrkesutveckling.

Från och med nu (augusti månad) kommer en av mina främsta arbetsuppgifter under hösten vara att driva denna kampanj så bra jag kan för NSR:s och Nårabs kommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Vårt kampanjfokus kommer att ligga på att minska matsvinnet, då det totalt uppgick till 200 000 ton i Sverige under 2011. Det finns alltså mycket arbete att göra för att förhindra uppkomsten av matavfall. Utformningen av kampanjen kommer jag självklart att uppdatera om under höstens gång. Fortsättning följer!

//Sophia

Nu kör vi!

Jag är tillbaka på NSR efter tre veckors semester och därmed laddad med ny energi. Tur är väl det, då den energin särskilt kommer att behövas under denna vecka när Helsingborgsfestivalen drar igång. Bortsett från de tre festivaldagarna (torsdag-lördag) krävs mycket arbete med förberedelser i god tid. Då jag både varit på traineeutbyte och haft semester, slängs jag in i arbetet utan någon större insikt över arbetet. Vanligtvis skulle jag uppleva det som besvärande eftersom jag tycker om att ha, som det heter, koll på läget. Men, denna veckan ska jag faktiskt njuta av att vara en resurs i form av extra armar och ben samtidigt som jag ska ta tillfället i akt att mjukstarta inför hösten.

Under festivalen kommer jag främst att fungera som miljöinformatör i Helsingborg stads kretsloppstält på Sundstorget tillsammans med miljöaktörerna H+, miljöbyrån och NSVA. Eftersom Helsingborgsfestivalen är miljömärkt av Håll Svergie Rent är det stort fokus på sortering och återvinning av det avfall som uppkommer under evenemangsdagarna. Förutom information och tävlingar i kretsloppstältet finns även miljöstationer och sorteringshus på flera platser i staden. Det ska vara lätt att bli en miljösmart festivalfirare!

//Sophia

Konferens för Waste to Resources i Koszalin

I onsdags i förra veckan begav jag mig till Koszalin i Polen. Trots att jag just nu gör mitt utbyte på Landskrona stad hade jag möjligheten att ägna tre arbetsdagar å min andra arbetsgivares vägnar, NSR. Det var viktigt för mig att kunna delta på denna konferens då jag tidigare haft ett kommunikationsansvar för NSR:s delprojekt i samarbetet Waste to Resources, ett ansvar jag får tillbaka i början av juli. Waste to Resources är ett EU-initiativ (Interregprojekt) vars syfte är att minska avfallet. Det ställs därmed höga krav på att leverera resultat från varje delprojekt från de deltagande partners  innan huvudprojektets avslut våren 2013.  De länder som är med i  huvudprojektet är Polen, Tyskland och Sverige. Sustainable Business Hub (ett nätverk med fokus på miljöteknik) fungerar som projektorganisatör för detta initiativ. Som jag skrev om i ett tidigare blogginlägg i höstas, är målsättningen med NSR:s projekt att utveckla nya metoder för hur små och medelstora företags avfall ska sorteras för att kunna förhindra uppkomsten av avfall samt effektivt kunna återvinna det avfall som uppstår.

Koszalins kommun var värd under dessa tre dagar. De har varit väldigt framgångsrika med sitt delprojekt i hemlandet. Syftet med denna konferens var helt enkelt att berätta och visa vad som hänt sedan vi senast sågs på  konferensen i Helsingborg i november. Vi var även inbjudna på studiebesök hos några av de verksamheter som gör framsteg inom Koszalins delprojekt; det kommunala renhållningsbolaget, en grundskola samt deponin i utkanten av staden.

Då det knappt är ett år kvar till projektet avslutas intensifieras också behovet av kunskapsöverföring partners emellan. Det kommer därför att hända en hel del i samtliga delprojekt framöver. Ett syfte med huvudprojektet är att utbyta kunskap och erfarenhet mellan de företag, kommuner och länder som deltar om hur man kan arbeta med avfall som en resurs, istället för att behandla det som en sopa. Vi har mycket att lära av varandra! Fortsättning följer…

Vi som reste från Sverige valde det mest miljövänliga transportmedlet.

 

Såhär såg NSR:s monter ut på konferensen.

 

Efterrätt! Jag blev konstant gödd med stora portioner mat.

//Sophia

Förmånlig och personlig rådgivning

I början av året ges vi traineer möjligheten att ha regelbundna möten med en mentor.  En mentors roll kan ta olika uttryck. Diskussioner kan hållas på en väldigt övergripande nivå om exempelvis den egna professionen, eller mer konkret och åtgärdsbaserat där man går djupare in på individuella förutsättningar. En definition av begreppet mentorskap låter såhär                                                                                                                                                      ”en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges.” (Wikipedia)

För egen del blev jag tilldelad en mentor som jag själv önskat. Renée Molhkert är Näringslivsdirektör i Helsingborgs stad med en lång arbetslivserfarenhet i bagaget. Vi har valt att träffas en gång i månaden med en tydlig agenda till varje möte. Mina förväntningar på mentorskapet var att få en samtalspartner som både skulle fungera som bollplank att spåna idéer med och som samtidigt inspirerar genom egna erfarenheter. Främsta fokus i våra diskussioner har varit personlig rådgivning och karriärutveckling, vilka jag tycker går hand i hand. Mentorns ord ska däremot inte förväxlas med allvetande sanning. Jag måste komma ihåg att hans eller hennes personliga erfarenheter är just dennes. Därför kan jag som adept aldrig ställa frågor och förvänta mig ett universalt svar, utan hela tiden utgå från mig själv och mina egna förutsättningar.

Mentorskapet är inte kopplat till varken traineeprogrammet, den ”normala” arbetsplatsen eller arbetsplatsen under utbytesperioden. Det är därför väldigt förmånligt att ges möjligheten att dela med sig av tankar och frågor till en utomstående person. Jag värderar mina mentorsmöten väldigt högt då jag varje gång går därifrån med ny energi och nya perspektiv att fundera kring.

Turnéliv

Elva traineer på vift! Två skolbesök, ett ledarforum, en halv kompetensdag, två arbetsmarknadsdagar och ett kommunbesök inom loppet av tio arbetsdagar. Så har tiden sett ut sedan jag satte min fot på kommunikationsavdelningen i stadsledningshuset i Landskrona för traineeutbytet. Ingen kan med andra ord någonsin klaga på att vi har tråkigt! Konsekvensen av att fara och flänga runt inom Skåne Nordväst i den utsträckningen vi gör just nu är att man missar mycket på den egna arbetsplatsen. Lyckligtvis har jag kommit till en arbetsgivare med stor förståelse för min arbetssituation. Jag tillbringar två, max tre, dagar på min arbetsplats i veckan och har därmed blivit tilldelad att arbeta med projekt som inte kräver min fullständiga närvaro.

Bristen på närvaro sätter, för egen del, det egna kravet på prestation på prov. Jag producerar inte i samma utsträckning som tidigare och har sämre insikt i vad som sker i den egna organisationen, vilket är en utmaning för någon som tycker om att ha kontroll och att ta ansvar för sin del i helheten. Men det är på något vis okej tack vare att alla elva traineer har bytt arbetsplats samtidigt. Förståelsen och förvirringen är därmed lika stor för alla, vilket är bra. De kommande fyra månaderna (vilket är tiden för traineeutbytet) kommer ungefär att se liknande ut. Vi är mitt inne i projektets datainsamlingsfas, majoriteten av kommunbesöken är inplanerade och kompetensdagarna likaså. Dessa dynamiska arbetsdagar gör att ingen dag är den föregående lik och vi verkar ständigt i forum där vi träffar väldigt intressanta människor, det gör att turnélivet inte är så dumt trots allt!

Utställartätt på AGORA-dagens frukost.Utställartätt på AGORA-dagens frukost.

 

//Sophia