Johan Sendelius

”Nätverkandet började från dag 1 och jag har stor nytta av de kontakter som man fick, varav en del är mina nuvarande kollegor.”

Johan SendeliusÅlder: 29
Hemstad: Helsingborg
Utbildning: Civilingenjör Ekosystemteknik
Nuvarande yrke: Projektledare/VA-ingenjör, NSVA
Var trainee i:
1. Svalövs kommun, miljökontoret. BT Kemi marksanering samt enskilda avlopp på landsbygden.
2. Ängelholms kommun, tekniska kontoret. VA-verksamhet och driftstörningsrutiner. 

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?
Jag har haft två jobb efter traineeperioden: 
Miljökonsult på SWECO Environment AB i Helsingborg, 2 år. VA-utredning/projektering/modellering. Projektledare. Marksanering-provtagning, grundvattenprovtagning etc. Som konsult har jag varit inblandad i ett stort antal olika projekt av olika dignitet. Allt från BT Kemi-miljökontrollant till VA-utredningar som bara berör ett par fastigheter.

Projektledare/VA-ingenjör, NSVA , sedan september 2009. Som anställd på NSVA är jag utredare och projektledare i sex delägarkommuner i nordvästra Skåne. Jag jobbar framförallt med dagvattenhantering, vattenförsörjning och strategiska frågor. Det är ett geografiskt stort område med skilda förutsättningar i exploateringstryck, naturmark, vattenskyddsområden, lokala bestämmelser och så vidare. Det innebär att jag får vara kreativ i att hitta lösningar på olika typer av problem. Man utvecklar dessutom ett stort kontaktnät med nyckelpersoner från olika aktörer, beställare (kommunen), entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, abonnenter (kunder) etc. Kort och gott, ett varierande jobb som kräver en både en bred och djup kompetens samt kommunikativa färdigheter.

Vad bär du med dig från din tid som trainee?
Då det var mitt första riktiga kvalificerade jobb, så var det i princip min första kontakt med arbetslivet. Det var en stor fördel att kunna testa olika arbetsuppgifter/-roller och samtidigt få utbildning om hur och varför man egentligen gjorde dem. Man fick en god inblick i det kommunala uppdraget och att man var en del i ett större sammanhang, i samhället. Nätverkandet började från dag 1 och jag har stor nytta av de kontakter som man fick, varav en del är mina nuvarande kollegor.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?
Det måste vara när jag var med om invigningen av marksaneringen av före detta BT Kemi-området i Teckomatorp. Landshövding och toppolitiker, TV/radio var på plats. Historiskt. Fint väder var det också. Nästan alla var där.

Det näst starkaste minnet var vår presentation av vårt gemensamma projekt inför alla Skåne Nordväst-inblandade politiker och högre tjänstemän.