Zara Isaksson

”Framåt höstkanten föll hela vårt projekt MOSAIK på plats och det kändes som om varenda kotte i gruppen var lika stolt över det!”

Ålder: 29 år
Hemstad: Helsingborg
Utbildning: Civilingenjör i Ekosystemteknik från LTH
Nuvarande yrke: Projektledare i Klippans kommun
Arbetsplats under traineeperioden: Tekniska förvaltningen i Klippans respektive Höganäs kommun.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?
Min anställning blev klar redan i september 2008 och från den 1/1 2009 jobbar jag som projektledare i Klippans kommun. Mitt projekt är ett miljöprojekt som vi kallar ”sanering av Klippans Läderfabrik” (www.klippan.se/laderfabriken) där vi river en stor fabrik som ligger i centrala Klippan och sanerar marken som förorenats från verksamheten som bedrevs (kromgarveri). Projektet är kostnadsberäknat till 130 Mkr.

Som projektledare sitter jag, tillsammans med min projektledarkollega som spindeln i nätet: vi handlar upp konsulter och entreprenörer, vi förbereder ärenden åt politiken, vi konterar fakturor, följer upp budget, tar fram informationsmaterial, uppdaterar hemsidan, håller i mediakontakter, tar emot synpunkter och kallar till träffar för allmänheten och intresseorganisationer.

Vad bär du med dig från din tid som trainee?
Tiden som trainee var guld värd, vilket jag nog insett först nu. Särskilt vill jag peka ut all vidareutbildning vi fick inom så många olika områden. Dessutom bär jag med mig ett stort nätverk som spänner över hela regionen och bland olika yrkeskategorier.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?
 Jag har många starka minnen från tiden som trainee men ett av de starkaste var nog resan vi gjorde till Stockholm i maj 2008. Jag var projektledare för vårt projekt då och gruppen var i en fas där känslorna var starka och diskussionerna var långa och stundtals hetsiga. Under resan och alla dess aktiviteter (bl.a. Riksdagen, Botkyrka kommun, Färgfabriken) tror jag att vi började förstå varandra och på allvar känna oss som en grupp. Framåt höstkanten föll hela vårt projekt MOSAIK på plats och det kändes som om varenda kotte i gruppen var lika stolt över det!

Mitt näst starkaste minne är när vi hade traineeavslutning en fredag kväll innan jul hemma hos mig. ”Festkommitten” hade ordnat så att alla traineer fick återuppleva hela traineeperioden på ett par timmar och i tävlingsform!När Årets trainee skulle koras kom självaste Sten (traineekoordinator, reds anm) och delade ut pris. Ni skulle sett (och hört!) de tävlandes miner!