Anna Rydberg

Ålder: 25 år
Hemstad: Ursprungligen från Kristianstad men bor numera i Helsingborg.
Utbildningsbakgrund: Service Management Tourism på Lunds Universitet Campus Helsingborg.

Varför valde du att söka traineeprogrammet?
Jag föll för Helsingborg så fort jag satte min fot i staden, Skåne Nordväst är en spännande region med ett fartfyllt näringsliv och är en attraktiv besöksdestination. Därför var det självklart för mig att söka Traineeprogrammet där jag kunde vara en del av denna utveckling samtidigt som jag fick en utbildning med fokus på ledarskap.

Vad arbetar du just nu med på din arbetsplats?
Jag arbetar på miljöstrategiska avdelningen i Helsingborg, de ville bredda sitt synsätt genom att få in en annan typ av kompetens. Jag har genomfört en studie kring Technical Visits, dvs. stadens miljörelaterade studiebesök och arbetat fram ett förslag för hur man kan effektivisera samordningen.  Utöver detta har jag arbetat en del med layout och textbearbetning där jag bland annat producerat en broschyr kring energieffektivt företagande. Under mitt utbyte på Näringslivs- och destinationsutveckling (Helsingborg Business Region) arbetade jag  med miljödiplomeringen av Helsingborgsfestivalen, ekoturism och miljöanpassad upplevelseturism.

Vad tycker du är det bästa med traineeprogrammet?
Det är spännande att vara en del i nya projekt där jag kan använda mig av mina teoretiska kunskaper på ett praktiskt och utmanande sätt. Samtidigt samlar jag på mig nya kunskaper och erfarenheter från både mina traineemedarbetare och andra kollegor som är oerhört betydelsefulla.