Charlotta Hasselberg

Charlotta

 Ålder: 27 år

Hemstad: Är uppvuxen i Helsingborg men bor numera i Malmö

Utbildningsbakgrund: Jag har läst två år på psykologprogrammet och har en fil kand. i statsvetenskap. Jag har även läst fristående kurser i franska, humanekologi och juridik.

Varför valde du att söka traineeprogrammet?
Jag blev tipsad av en vän om traineeprogrammet och efter att ha läst mer på Skåne Nordvästs hemsida verkade det helt rätt. Kombinationen med utbildningsinslag, själständigt arbete, grupparbete och handledare/mentor, tror jag är bra när man är ny inom offentlig förvaltning.

Var arbetar du/ vad gör du just nu på din arbetsplats?
Jag är anställd i Klippan och Örkelljunga kommun där jag huvudsakligen arbetar med utredningsarbete. För närvarande arbetar jag på Örkelljungas kansli och har Örkelljungas kommunchef, Cg Nilsson som handledare! Arbetet är väldigt varierande och innebär allt från att skriva motionssvar till att samordna skyddsjakt på kaniner och skriva reglementen.

Vad tycker du är det bästa med traineeprogrammet?
Något av det bästa med traineeprogrammet är möjligheten att arbeta självständigt ute kommunerna och tillsammans med en traineegrupp i ett gemensamt projekt. Jag har dessutom turen att dela min arbetstid mellan två kommuner vilket gör att jag får möjligheten att jämföra arbetssätt i de två kommunerna. Jag har även två handledare med olika befattningar inom förvaltningen, vilket ger en bred inblick i kommunalt arbete på olika ”nivåer”.