Emelie Lindell


Ålder: 27 år
Hemstad: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i strategisk kommunikation, samt ettårig journalistisk collageutbildning.

Varför valde du att söka till traineeprogrammet?
Efter att jag av en kollega blev tipsad kollade jag upp programmet och blev då attraherad av möjligheten till personlig utveckling, ledarskapsutbildning och den unika möjligheten till ett helikopterperspektiv av den kommunala verksamheten.

Vad arbetar du just nu med på din arbetsplats?
Jag har fått i uppdrag att ta fram samt implementera en kommunikationsstrategi för Räddningstjänsten i Skåne Nordväst. Det är superkul eftersom att det är just den typ av kommunikation jag vill arbeta med. Dessutom sitter jag med i Brandförsvarets ledningsgrupp vilket gör att jag får erfarenhet av det kommunala ledarskapet.

Vad tycker du är det bästa med traineeprogrammet?
Möjligheten till personlig utveckling och alla öppna dörrar! Jag har tillgång till de bästa verktygen, rätt nätverk och bollplank i hela kommunen vilket gör möjligheterna till karriärsklättring oändliga om jag bara tar tillvara på chanserna!

Här hittar du Emelie på internet!
Blogg och webb
Facebook
Twitter

Linkedin