Emil Bengtsson

Ålder: 22 år
Hemstad: Helsingborg
Utbildningsbakgrund: Jag bestämde mig tidigt för att bli ingenjör och gled till slut in på byggnadsingenjör-spåret och våren 2010 hade jag så tagit min examen på LTH Campus Helsingborg.

Varför valde du att söka till traineeprogrammet?
Jag ansökte till traineeprogrammet då beteckningen på min tjänst samhällsbyggnadsingenjör lät spännande för mig, men kanske främst då jag ser det som en stor möjlighet att få en bred kompetens på grund av allt utbyte och all spännande utbildning i ledarskap.

Var arbetar du just nu med på din arbetsplats?  
Jag är placerad på H+ kontoret i Helsingbrog. Där har jag varit involverad i flertalet olika projekt och gjort några egna studier. H+ är inne i den planerande fasen innan detaljplaneskede. Det är ett väldigt stort och spännande projekt. Under min 4 månaders utbytesperiod var jag på bygglovsavdelningen i Båstad. Där hjälpte jag avdelningen att börja jobba efter den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj. Utöver det så var jag bygglovshandläggare.

Vad tycker du är det bästa med traineeprogrammet?
Jag är väldigt glad över att ha fått chansen att vara med i traineeprogrammet då all utbildning vid sidan om har gett mig otroligt mycket. Jag är intresserad av ledarskap och att leda projekt. Traineeprogrammet har gett mig alla nycklar till att kunna göra det på bästa sätt!