Jonas Johansson

Ålder: 23
Hemstad: Uddevalla
Utbildningsbakgrund: Fastighetsingenjör

Varför valde du att söka till traineeprogrammet?
Jag valde att söka hit då jag ser det som en perfekt möjlighet att komma ut i arbetslivet samtidigt som man får personlig utveckling genom utbildningsdagar och att man får vara med i projekt med varierande innehåll. 

Vad arbetar du just nu med på din arbetsplats?
Jag är placerad på Servicekontorets Fastighetsavdelning i Landskrona där jag just nu är med i upphandlingarna av ett nytt fastighetssystem samt sammanställer en budget över fastighetsbeståndets kommande utgifter. 

Vad tycker du är det bästa med traineeprogrammet?
Att man kan kombinera arbete med utbildning, men framförallt är det ett fantastiskt roligt sätt att få nyttiga arbetslivserfarenheter.