Malin Grahn

 Ålder: 26
Hemstad: Helsingborg

Utbildningsbakgrund: Socionomexamen 2010 

Varför valde du att söka till traineeprogrammet?
Jag var (och är)  intresserad av ledarskap inom kommunal förvaltning. Traineeprogrammet ger mer yrkeserfarenhet, samt en möjlighet att utveckla spetskompetens inom mitt intresseområde. Jag tilltalades av tanken på att arbeta i en tvärprofessionell traineegrupp, och att få utforska hur det är att arbeta inom kommunal förvaltning i projektform.  

Vad arbetade du med på dina arbetsplatser som trainee?
Under min traineeperiod arbetade jag  inom väldigt olika verksamhetsområden inom IFO, i Åstorp och i Ängelholm. Jag har varit ansvarig och involverad många olika projekt. Jag genomförde en brukarutvärdering i Åstorp, skrev riktlinjer för familjehemsplaceringar i Åstorp och rutiner för olika verksamheter. I Ängelholm arbetade jag fram en genomförandeplan för en ny sektion som ansvarar för integrationsfrågor.  Under hösten 2012 var jag sedan tillbaka i Åstorp där jag arbetade med olika uppdrag, som bland annat rörde öppenvården.

Vad var det bästa med traineeprogrammet?
Jag tyckte om variationen i att arbeta med konkreta faktiska projekt, men samtidigt knyta an till olika fortbildnings/utbildningsinslag. Det var även väldigt värdefullt för mig att ha en handledare och en mentor, som delade med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Även arbetet i traineegruppen var ett värdefullt inslag, då vi lärde oss väldigt mycket av varandra under vår traineeperiod.

Var arbetar du nu efter traineeprogrammet?

Jag är samordnare/koordinator för samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar i Skåne Nordväst, och sitter på utvecklingsnämndens förvaltning i Helsingborg.

Här hittar du mig på LinkedIn!