Maria Lindqvist

Ålder: 26 år
Hemstad: Kalmar, bor i Helsingborg
Utbildningsbakgrund: Medie- och kommunikationsvetenskap, internationell inriktning

Varför valde du att söka till traineeprogrammet?
Kombinationen av arbetslivserfarenhet och utbildning lockade mig. Att jag får möjligheten att utveckla min kompetens inom mitt område med hjälp av diverse utbildningstillfällen samtidigt som jag får en större inblick i kommunal verksamhet genom min arbetsplats. Jag tycker också om möjligheten att få prova på att arbeta i flera olika kommuner och därigenom utöka mina kunskaper och erfarenheter ytterligare.

Vad arbetar du just nu med på din arbetsplats?
Just nu undersöker jag kommunikationsverksamheten samt ingår i arbetet med ett nytt ledningssystem. Detta varvas med andra löpande arbetsuppgifter inom kommunikationsområdet 

Vad tycker du är det bästa med traineeprogrammet?
Dels att jag som trainee får både utbildning och arbetslivserfarenhet men också möjligheten att jobba i projekt tillsammans med de andra traineerna, vilket jag tror kommer att vara väldigt utvecklande och roligt.