Therese Ek

Ålder: 25 år  
Hemstad: Knislinge (norr om Kristianstad)
Utbildningsbakgrund:
Socionomutbildningen i Lund. Kompletterad med fristående Universitetskurser inom bl.a. rekrytering och urval av personal, organisationspsykologi/ledarskap samt arbetsrätt.

Varför valde du att söka till traineeprogrammet?
Efter att ha studerat till Socionom och arbetat inom olika område inom socialt arbete blev jag nyfiken på att öppna upp för en ny arena inom yrkesfältet.  Jag ville inrikta mig mot organisationsutveckling och ledarskap, vilket programmet verkade ge utrymme för.
 
Vad arbetar du just nu med på din arbetsplats?
För närvarande arbetar jag på Handikappomsorgen i Ängelholms kommun, inom barn och ungdomsversamheten.   Fokus är på arbetsledning, utifrån områdeschefens roll.  Parallellt kommer jag även följa upp medarbetarundersökningar, brukarutvärderingar samt arbeta med kvalitetssäkring.
 
I ängelholms kommun har jag även arbetet inom IFO (Individ och familjeomsorgen). Där jag bland annat gjorde omvärldsanalys av försörjningsstöd, var motor i ett familjerättsprojekt samt följde verksamhetschefens arbete med fokus på utvecklingsfrågor, ledningsfunktion, samverkan samt målstyrning- och kvalitetsutveckling. 
 
Vad tycker du är det bästa med traineeprogrammet?
För mig är programmet en perfekt start på arbetslivet där jag kan växa i min yrkesroll och som person. Utbildningsdagar med traineegruppen samt arbete i projektform är även värdefullt.