Sara Boström

Ålder: 27 år

Hemort: Boden

Kommun: Bjuvs kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen samt Örkelljunga kommun, utbildningsförvaltningen

Utbildningsbakgrund: Politices masterexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet samt politices kandidatexamen i statsvetenskap från Umeå universitet. Utbytesstudier vid Cardiff University, Storbritannien.

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? Då jag arbetar i två olika kommuner är mina projekt fortfarande i uppstartningsfasen – jag jobbar minst sagt på många fronter.   

 Främst kommer mitt arbete att röra sig om kvalitetsarbetet i skolorna där jag ska strukturera och sammanställa arbetet i en kommunövergripande kvalitetsrapport. Vidare kommer jag att undersöka elevinflytandet i skolorna, samt se över hur ungdomars inflytande både i skolan samt i kommunpolitiken kan förbättras. Jag ser även fram emot att bidra till arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor då jag kommer att delta i en arbetsgrupp kring detta – vilket ska bli väldigt spännande!

Hur tror du traineetjänsten kommer att utveckla dig i ditt fortsatta yrkesliv? Jag ser en fantastisk möjlighet att via traineeprogrammet få sammanfoga mina tidigare erfarenheter från arbete och utbildning till något som verkligen leder till personlig utveckling – både yrkesmässigt och personligt. Tiden som trainee kommer helt klart att förbereda mig inför mitt fortsatta yrkesliv; genom ökad kompetens och trygghet i min arbetsroll.

Vad är en viktig fråga för dig att driva inom kommunal sektor? Jag vill arbeta för att kommunal sektor ska bli en jämställd och jämlik sektor. Något som skapar både attraktiva kommuner att leva och arbeta i, samt ökar kommunal sektors attraktivitet som arbetsgivare.  Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering av verksamheterna i kommunerna leder till effektiva och medvetna organisationer – då blir också servicen till medborgarna av högsta kvalitet. Det är jag övertygad om.

Vad är din vision för Skåne Nordväst? Jag ser Skåne Nordväst som en spännande del i den expanderande Öresundsregionen där det finns alla möjligheter att utgöra en viktig aktör i arbetet med att fördjupa och utveckla integrationen i hela området. Något som involverar både den svenska och den danska sidan av Öresund.

Det gynnar både Skåne Nordväst, och Öresundsregionen som helhet, om det kan skapas en sammanhängande arbetsmarknads- och utbildningsregion, där hela regionen är en möjlig plats att leva, arbeta och utbilda sig i – och att detta inte behöver ske på samma geografiska plats, samtidigt.

Oväntad egenskap: Kan promenera obehagligt fort!

2 responses to “Sara Boström

  1. Pingback: Hektisk kalender…

  2. Pingback: Hektisk kalender… | Traineeprogrammet Skåne Nordväst

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s