Trainee i Familjen Helsingborg – en unik ingång till en kommunal karriär!

”Att söka Traineeprogrammet var det bästa jag gjort. En härlig tid med ett gott gäng, bra stöd och en språngbräda ut i arbetslivet.”
Magnus Gustafsson, traineeprogrammet 2012/2013

En trainee i Familjen Helsingborgs traineeprogram är
En nyutexaminerad akademiker med liten arbetslivserfarenhet och med stort engagemang för samhällsfrågor. Traineen är en samhällsentreprenör som gärna ifrågasätter, tar initiativ och har förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbeten.

En trainee i vårt program har också  en god kommunikativ förmåga i bemötande, tal och skrift, förmåga att arbeta självständigt, förmåga att utveckla nya kunskaper samt förmåga att arbeta i grupper och projekt.

”Ett stort plus med traineeprogrammet är att man snabbt får ett stort kontaktnät. Det har jag fortfarande mycket glädje av, både i arbetslivet och till vardags.” Måns, traineeprogrammet 2006/2007

Om traineeprogrammet
Traineeprogrammet är 16 månader långt med start den 1:e september och avslut den 31:e december året därpå. Traineerna i Familjen Helsingborg är nyutexaminerade akademiker som valts ut bland hundratals sökande för att de anses ha särskilt goda förutsättningar att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner inom kommunal verksamhet.

Ungefär 70 procent av traineernas heltidstjänst läggs på arbete med kvalificerade uppgifter på en kommunal förvaltning. Resterande 30 procent består av gemensamma utvecklingsdagar och ett gemensamt traineeprojekt. Beställare till det gemensamma traineeprojektet är kommuncheferna i de elva kommunerna i samarbetet ”Familjen Helsingborg”. Du kan läsa mer om tidigare gruppers traineeprojekt under fliken Tidigare traineegrupper.

Utvecklingsprogrammet, som ingår i traineeprogrammet, är sammanlagt 40 dagar. Under dessa dagar får traineerna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bland annat kommunal verksamhet, projektledning, presentationsteknik med mera. I utvecklingsprogrammet ingår också olika studiebesök.

”Fördelen med att ingå i traineeprogrammet är alla utbildningstillfällen. Där får man en chans att utvecklas både i sin yrkesroll och som person.”
Josefin, traineeprogrammet 2009/2010

Under traineetiden arbetar man i två olika kommuner, på varje arbetsplats finns en handledare. Traineerna erbjuds också en mentor och projektledaren för traineeprogrammet finns tillgänglig som ett stöd och bollplank.

Traineerna har under traineeperioden en allmän visstidsanställning med en månadslön på 22 000 kronor.

Det kommunala samarbetet
Familjen Helsingborg består av 11 kommuner i nordvästra Skåne. Vi skapar mervärden genom att arbeta tillsammans, vi vill att nordvästra Skåne ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa regioner. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Hösten 2006 startade våra kommuner ett gemensamt traineeprogram med syfte att främja rekrytering och framtida återväxt på ledar- och specialistbefattningar. Första omgången startades september 2006. Under våren 2014 rekryterar vi till omgång 9 av traineeprogrammet. Omgång 9 startar sedan den 1 september 2014.

Traineeprogrammet erbjuder en fantastisk möjlighet att kombinera arbete och utbildning. Traineerna får inte bara med sig ett helhetsintryck av hur de kommunala processerna fungerar, utan de får även tillfälle att fördjupa sig inom olika verksamheter. Programmet ger även de nordvästskånska kommunerna bättre förutsättningar för att rekrytera motiverade och kompetenta medarbetare.”
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad

Läs mer om Familjen Helsingborg på www.familjenhelsingborg.se

Rekryteringsprocessen
Rekryteringen till traineeprogrammet görs av en särskild rekryteringsgrupp bestående av representanter från samtliga elva kommuner i samarbetet Familjen Helsingborg.

Det har varit ett stort söktryck till traineeprogrammet  samtliga år. Rekryteringsprocessen består bland annat av presentationer, gruppövningar, intervju och en personlighetsanalys.

Kontakta projektledare Tina Petersson via mail: tina.petersson@helsingborg.se  eller telefon: 042-10 35 26 om du har några frågor.

Broschyr om traineeprogrammet