Vår rekryteringsprocess

Varje år söker hundratals kandidater vårt traineeprogram och sedan starten 2006 har vi rekryterat en stor variation av kompetens med en gemensam vilja att utveckla offentlig sektor.

Så här går rekryteringen till:

1. Ansök

Du söker en traineetjänst via Offentliga jobb, annonserna publiceras i februari varje år. Du lägger till din arbetslivserfarenhet och utbildning. Du kommer inte att skriva ett personligt brev, istället får du svara på enkätfrågor kopplat till våra värdeord (se nedan).

2. Avidentifierad ansökan

En rekryteringsgrupp kommer att läsa igenom samtliga ansökningar. När vi läser ansökningarna är dessa avidentifierade, det betyder att vi inte kan se namn, kön, ålder eller andra uppgifter som kan avslöja vem du är. Rekryteringsgruppen gör en samlad bedömning som baseras på din kompetens kopplat till den profil vi söker för traineetjänsten.

3. Rekryteringsdag

Vi kallar sedan ett 70-tal kandidater till en rekryteringsdag som arrangeras på Mindpark i Helsingborg under våren. Under rekryteringsdagen kommer du att få presentera dig inför våra rekryterare och genomföra gruppövningar med andra kandidater. Rekryteringsgruppen gör sedan en samlad bedömning av din insats.

4. Djupintervju

Går du vidare är nästa steg en djupintervju i Ängelholms stadshus. Under en timme får du träffa rekryterare som kommer att ställa frågor till dig. Du kommer också få chans att presentera dig själv och din kompetens djupare. Inför intervjun får du även ett mindre case som du presenterar under intervjun.

5. Slutligt besked

Rekryteringsgruppen kommer att göra en slutlig bedömning av dina insatser. Går du vidare i detta steg kommer du att bli erbjuden en visstidsanställning under 12 månader med start den 1 september.

Våra värdeord

  • Samhällsentreprenör
  • Analytisk
  • Ifrågasättande
  • Drivande

Tjänsterna släpps i februari varje år.