Om traineeprogrammet

Vi i Familjen Helsingborg spår en spännande framtid och sätter utveckling i fokus. Hos oss arbetar du med kvalificerade uppdrag samtidigt som du får personlig utveckling och ett brett nätverk.  

Om Traineeprogrammet

Som trainee i Familjen Helsingborg kommer du att få värdefulla utbildningsdagar inom bland annat projektledning, presentationsteknik och samtalsteknik för att utveckla ditt ledarskap.  I programmet ingår även gemensamma konferenser och teamträning. Tillsammans med dina traineekollegor kommer du dessutom att få träffa ledning, politiker och specialister på studiebesök i Familjen Helsingborgs kommuner och därmed fördjupa dina kunskaper i offentlig sektor.

Programmets längd
Traineeprogrammet pågår under 12 månader och du blir visstidsanställd på heltid i en utav kommunerna i Familjen Helsingborg. Utbildning, breddning och att driva ett gemensamt traineeprojekt står för 25% av arbetstiden under programmet.

Bli en del av ett nytänkande team
Som trainee i Familjen Helsingborg kommer du att driva ett projekt tillsammans med dina traineekollegor på 10% av arbetstiden. Du kommer att arbeta i en dynamisk grupp då traineerna har olika utbildningsbakgrunder. Ni får utbildning i gruppdynamik och projektledning för att ni ska bli ett så effektivt team som möjligt. Vi värdesätter kreativa och nytänkande idéer för att utveckla vårt samarbete inom Familjen Helsingborg.

Breddning
Under traineeprogrammet arbetar du i en kommun eller kommunalt bolag, ett halvår in i programmet genomför du en breddning i en annan kommun. Breddningen ger nya perspektiv, kunskaper och kontakter. På båda arbetsplatserna kommer du att ha en handledare som har löpande avstämningar med dig.

Alumnnätverk
Över 100 traineer har gått vårt traineeprogram och som trainee i Familjen Helsingborg blir du en del av vårt alumnnätverk med regelbundna träffar.

Traineeprogrammet är en del av Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Läs mer om på familjenhelsingborg.se