Anna Ravelid

Utbildning: Magisterexamen i International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö Högskola.

Nuvarande yrke: Enhetschef

Traineegrupp: 2008-2009

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag:

Jag var trainee i Helsingborg på stadsledningsförvaltningen och hade mitt utbyte i Landskrona på individ- och familjeförvaltningen.

I Helsingborg var jag trainee hos stadledningsförvaltningens ledningsgrupp där jag hade uppdrag på de olika avdelningarna. Jag fick bl a göra en översyn över stadens policydokument och ta fram ett förslag på gemensam struktur och förhållningssätt gällande styrande dokument, genomföra en uppföljning av stadsutvecklingsprojektet ”Söder i förändring” och ta fram ett förslag på en ny likabehandlingsplan för Helsingborgs stad.  

I Landskrona, under utbytesperioden under våren 2009, hade jag ett uppdrag på enheten för introduktion för nyanlända som gick ut på att underlätta nyanländas etablering.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet? 

Efter traineeprogrammet fick jag jobb som projektledare på HR-avdelningen på stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Där drev jag och medverkade i olika stadsövergripande utvecklingsprojekt inom HR. Projekten handlade bl a om likabehandling, medarbetarskap och arbetsgivarfrågor.

Sedan 2013 arbetar jag som enhetschef på enheten för projekt och kommunikation (samma enhet där jag arbetade som projektledare). Mina ansvarsområden är stadsgemensamma utvecklingsprojekt inom HR, HR-avdelningens kommunikation inklusive ansvar för HR-funktionens del av intranätet samt det övergripande arbetet med Helsingborgs stads arbetsgivarvarumärke.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod? 

Jag fick lära mig mycket om mig själv (vad jag är bra på och vad jag behöver jobba med), om grupper och gruppers utveckling och om vikten av att vara öppen för och omfamna möjligheter och utmaningar som uppstår.  

Traineeprogrammet ger dessutom en fantastiskt bra introduktion till kommunal verksamhet som helhet och jag blev kommunfrälst på kuppen (något som fortfarande håller i sig)!

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Gemenskapen i traineegruppen! Det var en häftig upplevelse att utvecklas och växa tillsammans både som individer och grupp.