Falk Jandt

Utbildning: Kandidatexamen i Europastudier, magisterutbildning inom hållbar stadsutveckling, ledarskap och organisation.

Nuvarande yrke: Samhällsplanerare, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

Traineegrupp: 2012-2013

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag: Jag var huvudsakligen placerad i Ängelholms kommun där jag jobbade med en ny översiktsplan, bostadsförsörjning och implementering av kommunens miljöplan. Mitt utbyte gjorde jag på stadsledningsförvaltningens avdelning för samhällsplanering i Helsingborg. Kontakterna och erfarenheterna som jag samlade under mitt utbyte ledde även till min tjänst på samma avdelning efter traineeprogrammets slut.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet? Efter traineeprogrammet fick jag en tjänst som samhällsplanerare i Helsingborg och uppdraget att arbeta med stadsövergripande samordning av bostadsförsörjningsfrågor. Dessutom har jag jobbat med Visionsfonden, en fond vars pengar  delas ut till nytänkande och kreativa initiativ som gör Helsingborg till en bättre plats, Familjen Helsingborgs gemensamma webbplats Living, som visar upp boendekvaliteter i ett femtiotal orter i regionen, samt ett projekt som syftar till att hitta nya metoder och arbetssätt för en inkluderande samhällsplanering.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod? Jag har framför allt en större medvetenhet om mina styrkor, svagheter och ambitioner. Ibland är det viktigt att ta ett steg tillbaka och överblicka den större bilden för att kunna göra medvetna prioriteringar. Att under en så lång tid arbeta med en grupp kräver att skapa tydliga gemensamma målbilder och att se, förstå och koppla ihop olika perspektiv. Jag försöker att inte avfärda obekväma situationer som enbart stressmoment. Det är oftast just dessa situationer som leder till lärdomar och som ger energi och uthållighet när liknande lägen uppstår.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden? Avslutningen i Kuskahusen på Österlen. Två dagar gemensam och intensiv reflektion, uppsamling och utvärdering med traineegruppen, vår koordinator Tina och processledare Anders. En uppgift vi fick var att skriva ett brev adresserat till oss själva  som skickades till oss ett drygt halvår senare. Brevet var som en ögonblicksbild av de tankar, funderingar och känslor som kom fram på detta sista gemensamma tillfälle innan alla skulle gå vidare till nästa kapitel. Lyckligtvis lever sammanhållningen och gemenskapen med traineekollegorna inte bara som ett minne. Vi har fortfarande regelbunden kontakt med varandra.