Sabina Hadzajlic

Utbildning: Kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor inriktning arbetsrätt samt en kandidatexamen i sociologi.

Nuvarande yrke: HR-konsult

Traineegrupp: 2015-2016

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag:

Jag var trainee på HR-avdelningen i Bjuvs kommun och hade mitt utbyte på Barn- och skola i Båstads kommun.

Den största delen av min traineeperiod spenderade jag i Bjuvs kommun där jag arbetade både operativt och strategiskt med HR-frågor. Jag hade ett brett och spännande uppdrag i Bjuvs kommun där jag arbetade med Employer Branding och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Tillsammans med kollegorna på HR-avdelningen var jag med på en fantastisk utvecklingsresa där vi tillsammans tog fram en tydlig och användbar struktur för HR-processerna. Vi utvecklade vårt stöd till cheferna i Bjuvs kommun och skapade förutsättningar för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap. I den operativa rollen som HR-konsult stöttade jag chefer i bland annat rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor.

Under mitt utbyte på Barn och skola i Båstads kommun hade jag ett uppdrag att göra en skolutredning med fokus på kompetensförsörjning, lokalförsörjning och befolkningsutveckling.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet? 

Jag har fortsatt arbeta som HR-konsult i Bjuvs kommun efter traineeprogrammet där jag fortsatt har en operativ roll med vissa strategiska bitar. Den största delen av mitt uppdrag är att stötta cheferna inom Barn- och utbildningsförvaltningen i våra fem HR-processer: rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete, lön och lönesättning, medarbetardialog och rehabilitering. Jag arbetar även strategiskt med mångfaldsfrågor och Employer Branding.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod? 

Traineeperioden gav mig en stor dos av självinsikt och möjlighet till personlig utveckling. Jag lärde mig mer om mina drivkrafter och hur jag kan utnyttja mina egenskaper på bästa sätt. Dessutom fick jag lära mig hur värdefullt det är med det nätverk som skapas under traineeperioden och hur energigivande det är med starka och målinriktade individer som resten av traineegruppen bestod av.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Mitt starkaste minne är den utveckling som vi som grupp gjorde. Det är ett helt nytt forum samarbeta i och man möter många utmaningar tillsammans under en kort period. Som individ genomgår man också en fantastisk utvecklingsresa, och att dela den personliga utvecklingen tillsammans med till en början helt okända individer är väldigt spännande och lärorikt!