Sarah Lundberg

Utbildning: Service Management med inriktning turism, master i Human Geography

Nuvarande yrke: Idag jobbar jag som utvecklingschef på kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsavdelning i Åstorps kommun.

Det är en tjänst som främst innefattar process- och ledningsstöd till kommunchef och ledningsgrupp med ansvar för övergripande utvecklingsfrågor och kvalitetsutveckling. Utvecklingsavdelningen innefattar specialister inom verksamhetsutveckling, digitalisering och kommunikation.

Traineegrupp: 2011-2012

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag:

Min hemkommun var Båstad där jag var på Enheten för Teknik och Service samt Samhällsbyggnadsenheten. Där  utvecklade jag en bok som genom skrift och bild visade på Bjärehalvöns  natur, riktad till medborgare och besökare. Jag definierade och kartlade även vilka bebyggda områden som bör ligga under begreppet ”sammanhållen bebyggelse”, samt planerade och organiserade en medborgardialog om hamnens utveckling.

Min utbyteskommun var Ängelholm där var jag på kommunledningskontorets kansli och var med i utvecklandet av deras kundtjänst främst genom att genomföra processkartläggningar.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Jag har arbetat som Planerings- och utredningssekreterare i Båstads kommun på kommunledningens stab där jag jobbade med att kartlägga den kommunägda marken, definierade dess karaktär och sammanställde alla avtal kopplat till den.

Jag har även jobbat som utredare på kommunledningsförvaltningens kansli i Örkelljunga kommun. En tjänst som innefattar kommunövergripande utredningar, med framtagande av material till kommunchef och kommunstyrelse, kvalitets- och utvecklingsarbete samt en viss del kommunikationsarbete. Där har jag också varit handledare till Lisa, trainee i grupp 8 2013/2014.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod?

Programmet erbjöd en snabbskolning av den kommunala verksamheten och gav mig en ökad förståelse och kunskap inom flera områden. Det kompletterade min utbildning och har banat väg för mitt framtida yrkesliv på ett bra sätt. Utvecklingsdagarna gjorde att jag fick en ökad lärdom om grupprocesser, min egna personliga utveckling och ta del av mina traineekollegors kunskap.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden? 

Det är vår teambuilding. Ett par dagar som bjöd på skratt och gråt men främst en möjlighet att lära känna varandra och skapa en bra bas inför de 16 månader som vi skulle tillbringa tillsammans som traineer.