Therese Ek

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi följt av en masterexamen i strategisk kommunikation.

Nuvarande yrke: Kommunikatör

Traineegrupp: 2011-2012

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag:
Jag var trainee i Landskrona stad. Jag hade två huvuduppgifter. Dels var jag kommunikationsansvarig för Landskrona stads 600-årsjubileum som pågick hela 2013. Där var mycket förarbete med allt från att ta fram en kommunikationsplan för året till att skapa en webbplats för det årslånga firandet. Min andra huvuduppgift bestod i att arbete med trygghetsskapande kommunikation och minska glappet mellan den faktiska otryggheten och den upplevda tryggheten bland våra invånare.

Mitt utbyte hade jag i Höganäs kommun på deras näringslivsavdelning. Där hjälpte jag bland annat till att utvärdera och utveckla kommunens återkommande träffar med näringslivet. Jag anordnade en workshop i sociala medier för småföretagare och utvärderade arbetet med Euronäs med mera.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Massor! Mitt fokus är kommunikation med våra invånare och de kanaler som riktar sig mest direkt till Landskronaborna. Där ingår sociala medier, synpunktshantering, riskkommunikation och tidningen Magasinet. Jag sitter även med på kommunstyrelsens sammaträden och sammanfattar dessa för utskick. Jag är samordnare för Fairtrade Landskrona och arbetar som strategiskt och operativt kommunikationsstöd i olika projekt. Det kan röra sig från allt till arbetsmarknadssatsningar till Klimatsmart stad.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod?

 Ur ett samhällsperspektiv så lärde jag mig mycket om hur komplext arbetet i en stor kommunal organisation är, om kommunen i förhållande till andra myndigheter och om hur olika samhällsaktörer samverkar för utvecklingen i ett samhälle.  Jag fick en ökad insikt i medborgarperspektivet och de olika funktioner som krävs för en välmående befolkning.

Ur ett yrkesmässigt perspektiv lärde jag mig otroligt mycket praktiskt, allt från att jobba med hemsidor till enklare arbete i InDesign. Jag fick sätta mina strategiska kunskaper i praktiken och börja arbeta proaktivt och ta fram planer för stora projekt vilket var väldigt roligt. Jag lärde mig inte minst att lyssna in olika perspektiv, vilket hänger ihop med komplexiteten i en kommun där vi arbetar för alla från den enskilda individen till det stora företaget.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Det är nog från de där första dagarna som anställd. Det var så spännande och roligt att påbörja sin karriär tillsammans med många andra i samma situation. Det fanns en förväntan som är svår att beskriva, men som jag tror de flesta känner när de påbörjar sin karriär inom det du utbildat dig till.