Aleksandra Kakol

Ålder: 23

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, från Malmö Universitet.

Kommun: Ängelholm (utbyte i Klippan mars-juni)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Just nu arbetar jag med projektet ”Heltid som norm” där jag tittar på hur man på bästa sätt kan utöka den traditionellt låga sysselsättningsgraden bland anställda inom äldreomsorgen. Det är en viktig fråga utifrån jämställdhetsperspektivet eftersom vårdyrken är kvinnodominerade. Det handlar även om att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt för att hämma det stigande rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Mitt mål med traineeperioden är att växa i min yrkesroll, lära mig massor och ha kul på vägen!

Dold talang:

Att jag nästan alltid vaknar för sent med ändå kommer i tid!