Alexandra Lindström

Ålder: 28 år

Utbildningsbakgrund: Civ. Ek., Fil. Kand. Service Management, Lunds Universitet.

Kommun: Helsingborgs Stad

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar sida vid sida med enhetschefen för HV Syd 2 på Vård- och Omsorgsförvaltningen med allt som hör därtill. Jag agerar stöd och avlastning i det dagliga arbetet samtidigt som jag får övning inför ett skarpt uppdrag. Exempel är aktiviteter kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet, att jag närvarar på- och ersätter enhetschefen på somliga möten, är en del av det utvecklingsarbete som pågår på enheten, bland annat kopplat till en budget i balans.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Under min trainee-period förväntar jag mig möta erfarenheter som kan berika mig inför ett kommande skarpt ledningsuppdrag. Önskar också bygga ett förvaltnings- och kommunöverskridande kontaktnät. Lära känna verksamheten på ett djupare plan men även mig själv och mina behov kopplat till yrkesrollen.

Dold talang: Avokado-whisperer, orimlig förmåga att hitta perfekt mogna avokados.