Alfred Tilly

Ålder: 24

Utbildningsbakgrund: Politices Kandidatexamen med statsvetenskap som huvudämne från Lunds Universitet samt ett års studier i Socialantropologi Vid Lunds Universitet.

Kommun: Åstorps Kommun (utbyte i Helsingborg mars-juni)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag håller just nu på att uppföra ett kategoriseringssystem samt riktlinjer för Åstorps kommuns styrdokument. Jag kommer även vara delaktig i arbetet med att ta fram information till nästkommande års budgetberedning.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Att jag ska utveckla min kompetens kring projektledning samt fördjupa min kunskap kring kommunal förvaltning, styrning och kvalitetsutveckling.

Dold talang:

Jag skriver otroligt bra mötesprotokoll.