David Nordling

Ålder: 25

Utbildningsbakgrund: Nationalekonomi och statsvetenskap

Kommun: Örkelljunga (utbyte i Svalöv mars-juni)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

För tillfället arbetar jag huvudsakligen med en enkät riktad mot nyinflyttade i Örkelljunga kommun. Därutöver har jag en rad bollar i luften och arbetar med allt från fiberutbyggnad till kommunikation. Jag har även påbörjat arbetet med att kartlägga organisationens utvecklingsmöjligheter.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag hoppas och tror att jag under min traineeperiod kommer att utvecklas som yrkesverksam och som privatperson. Jag förväntar mig att jag tar och ges möjligheten att utveckla dels som verksamhets- och organisationsutvecklare, men också som projektledare. Därtill är jag övertygad om att jag efter traineeperiodens slut besitter en utförlig kunskap om kommunal styrning och måluppfyllelse.

Dold talang:

Jag har löst alla melodikryss sedan november 2014