Douglas Hansson

Ålder: 31

Utbildningsbakgrund: Civilingenjör: Väg- och vattenbyggnad med inriktningen Vattenresurshantering.

Kommun: Höganäs (utbyte i Örkelljunga mars-juni)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar just nu med att identifiera vattenkänsliga verksamheter, exempelvis sjukhus och vårdcentraler, och hur kommunen ska kunna säkerställa att deras vattenbehov tillgodoses vid exempelvis större driftavbrott, såsom vid läckor. Jag har också hand om ett saneringsprojekt i en mindre ort, där jag bl.a. ska försöka hitta felkopplingar på vattennätet.    

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Min förhoppning är att jag ska få lära mig så mycket som möjligt om hur det är att vara VA-ingenjör och allt vad det innebär. Jag hoppas även att jag får chansen att driva större projekt.

Dold talang:
Kan äta tre chokladbollar i rad utan att skämmas.