Emma Lindman

Ålder: 23

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i fysisk planering på BTH i Karlskrona

Kommun: Höganäs kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag är anställd som projektledare för exploatering och samhällsbyggnad och arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Det innehåller en blandning av lagar och regler, utredningar och mycket kartläsning. I de olika projekten är man ibland med från själva starten i processen innan skisser har börjat ritas till att ibland få hoppa in i planer som pågått i flera år. Men det finns väldigt många olika typer av projekt och uppgifter, både små och stora, och det är mycket kontakt med allmänheten.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Dels att kunna utveckla min egen roll som projektledare och att få en djupare inblick i det kommunala arbetet men även att, från teori till praktik, lära mig om hur processerna går till i en kommun när nya kvarter växer fram.

Dold talang: Är grym på att göra riktigt goda pannkakor