Isabelle Henningsson

Ålder: 27 år

Utbildningsbakgrund: Jag gick ett program som heter samhällsanalytiker med inriktning organisering där jag fick en kandidatexamen i sociologi samt en magister i ledarskap och offentlig organisering.

Kommun: Höganäs kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag kommer att vara sekreterare i två av kommunstyrelsens utskott: näringslivsutskottet samt miljöutskottet. Just nu arbetar jag med att ta fram en ”flik” på hemsidan åt våra förtroendevalda. Jag har även fått ansvar för det minoritetspolitiska arbetet i kommunen där bland annat mål och riktlinjer ska arbetas fram. Sen har jag hand om alltifrån att svara på motioner till att ha hand om diarieföring, byavandringar och posthantering.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Jag har stora förväntningar, jag hoppas på att få fördjupad kunskap om det kommunala arbetet, att utvecklas som projektledare men också personligen. Jag hoppas att kunna ta med lärdomarna från traineeperioden till mitt dagliga arbete och därmed kunna utvecklas i min yrkesroll.

Dold talang: Jag har ett luktsinne som ett rovdjur, vilket både kan vara en för- och en nackdel beroende på lukt.