Julia Strömberg

Ålder: 23

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Visual Communication + Change från Linnéuniversitetet.

Kommun: Helsingborg stad

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag fick direkt gå in i ett stort projekt kallat HBG Talks vilket är en mässa med talare som snackar om näringslivet. Det jag får göra som en grafisk formgivare är att skapa annonser för att sälja biljetter, designa trycksaker till eventet som vinyler och elipser, samt skapa en powerpoint som talarna ska använda på scenen.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Att få utvecklas och lära mig om projektledning och hur man arbetar som mest effektivt i ett team. Att få utforska andra roller än dom jag kan, men även bli bättre på saker jag redan är bekväm inom. Det jag tycker ska bli mest spännande är att få se hur man arbetar med marknadsföring och kommunikation inom en kommun, men även överlag hur allt fungerar. Samt vill jag utveckla ytterligare mina kunskaper inom grafisk formgivning och utforska hur man kan vara kreativ och innovativ när det kommer till det grafiska inom en kommunal sfär.

Dold talang: Kan rita av någon utan att kolla på pappret!