Mattias Lindblad

Ålder: 27

Utbildningsbakgrund:
Jag har en kandidatexamen Malmö högskola där jag läste programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering och en Masterexamen från SLU i Alnarp där jag läste programmet Hållbar stadsutveckling.

Kommun: Bjuvs kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag arbetar på två förvaltningar med trafikrelaterade frågor. På planavdelningen är jag trafikplanerare och på teknisk förvaltning är jag trafikingenjör.

Som trafikplanerare är framtagandet av Bjuvs kommuns transportplan i inledningsskedet. Jag hoppas få jobba vidare med den under året.

Som trafikingenjör så jobbar jag med mindre utredningar om lokala trafikproblem. Det kan handla om hur och var bilar ska parkera eller hur snabbt det får köra. 

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Jag förväntar mig att utveckla min kompetens kring kommunalt arbete med trafik och transport. Jag hoppas också utvecklas gällande ledning av och arbete i projekt.

Dold talang: Jag är ofta min egen frisör vilket jag själv tycker går väldigt bra.