Milou Mandolin

Ålder: 26

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i samhällsplanering – urban och regional utveckling från Lunds universitet.

Kommun: Kommunledningsförvaltningen i Klippan (utbyte på NSVA mars-juni)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Min nuvarande arbetsuppgift är främst att göra en interaktiv turistkarta över Klippans kommun, där olika resmål och sevärdheter ska presenteras och marknadsföras på ett enkelt och tillgängligt sätt. Utöver detta kommer jag även göra en liknande kartläggning över kommunens lokalhistoria, i ett försök att lyfta det bruksarv som i stor utsträckning har präglat kommunens utformning.

Vidare är tanken att jag ska bistå i utvecklingen av en kommunal grönplan samt främja delar av lokal kulturutveckling.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag ser traineeprogrammet som en möjlighet att få prova på olika arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet där min utbildningsbakgrund och mina intressen sätter ramarna. Min förhoppning är att få en direkt insikt i hur det kommunala arbetet bedrivs rent praktiskt ur ett organisatoriskt perspektiv.

Möjligheten till ett ömsesidigt lärande mellan såväl traineer som arbetskollegor, tillsammans med nya och utmanande arbetsuppgifter hoppas jag kommer bredda min kunskapsbas. Min förväntan är att detta kommer bidra till en såväl yrkesmässig som personlig utveckling.

Vidare tänker jag att Familjen Helsingborg utgör en väletablerad samverkansplattform som ger goda möjligheter för mig som nyexaminerad att knyta värdefulla kontakter inför ett framtida arbetsliv.

Dold talang:

En gång snurrade jag en fidgetspinner i mer än tre minuter på ett enda snurr.