Rebecka Karlberg

Ålder: 25

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Mänskliga rättigheter från Lunds universitet.

Kommun: Helsingborg (utbyte i Höganäs mars-juni)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

I min roll som enhetschefstrainee kommer jag bland annat att utreda orsaken till hög sjukfrånvaro på arbetsplatsen men också se och lära hur man arbetar som enhetschef. Min andra del är att arbeta på verksamhetschefs nivå, där jag kommer ha uppgifter som att sammanställa verksamhetens krishanteringsplan, ta fram/presentation av framtidens välfärd och dess utmaningar.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att dels utvecklas som person, men också öka mina kunskaper kring vad det innebär att var chef och deras arbetsuppgifter. Jag förväntar mig också att jag får alla kunskaper jag behöver för att vid avslutad traineeperiod kunna arbeta som chef på egen hand.

Dold talang:

Min dolda talang är att jag kan vända ögonlocken ”ut och in”.