Theodor Nestler

Ålder: 25

Utbildningsbakgrund: Systemvetenskap – Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

Kommun: Kommunala bolaget NSVA (utbyte i Helsingborg mars-juni)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag kommer vara en del av projektet ”Mätning övervakning 2020” som drivs på Ledningsnät och Projekt på NSVA. Vi ska kartlägga möjligheterna och behoven för att sedan börja kolla på hur vi ska kunna använda och presentera den data som vi samlar på oss i våra system. I slutändan vill vi kunna på ett mer gediget sätt få information om bl.a. avvikande händelser, trender och nyckeltal.

Dvs, datahantering och dataanalys med framtidstänk.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Ser fram emot en lärande och utvecklande period där jag får både bidra och ta del av ett kunskapsutbyte. Samt att vidare utveckla mitt kontaktnät och ha roliga och spännande dagar med de andra i traineegruppen.

Dold talang:

Kan sova varsomhelst, närsomhelst.