Amanda Börjesson

Ålder: 25

Utbildningsbakgrund: Socionomexamen och en master i Welfare Policies and Management (inriktning socialt arbete), från Lunds Universitet.

Kommun: Helsingborg (utbyte på Helsingborgshem mars-juni 2018)

Nuvarande arbetsuppgifter:

Jag arbetar på vuxenenheten på Socialförvaltningen, mitt arbete utgår från Socialtjänstlagen. I nuläget arbetar jag med kvalitetsstyrningssystemet och ska kartlägga de processer som finns på vuxenheten. Vidare så undersöker jag den digitala kompetensen och hur digitala verktyg kan underlätta handläggningen för socialsekreterare.

Vad förväntar du dig under din period som trainee

Jag förväntat mig att få en djupare kunskap om hur kommuner och förvaltningar fungerar ur ett organisatoriskt perspektiv. Samt att få en ökad förståelse om hur olika förvaltningars funktioner och hur de samverkar med varandra. Det jag ser fram emot är få stöd i min personliga utveckling.

Vad kan du tillföra till Familjen Helsingborg under din tid som trainee

Jag har en obeskrivlig mängd energi, positiv attityd och en stor mängd humor som jag hoppas jag kan tillföra de olika arbetsgrupperna som kommer att arbeta i.

Dold talang: Gör en kriminellt god Tiramisù