Caroline Lewander

Ålder: 26 år

Utbildningsbakgrund: Personal- och arbetsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet

Kommun: Örkelljunga (utbyte i Helsingborg mars-juni 2018)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag har en bred HR-roll inom Örkelljunga kommun där jag får arbeta både operativt och strategiskt. Arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetens behov, det kan bland annat handla om att planera aktuella utbildningar, omarbeta nya styrdokument eller stötta chefer i diverse personalfrågor. Just nu tar jag fram riktlinjer för kommunens anställda gällande resor i tjänsten och senare kommer jag att ha en större roll gällande rehabfrågor. Utöver det medverkar jag i nätverk inom Familjen Helsingborg och deltar i olika projekt med långsiktiga mål gällande nya arbetsmetoder och förbättringsåtgärder för kommunens anställda.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag hoppas att traineeperioden ska medföra en helhetsbild över hur HR verkar och fungerar i kommunala verksamheter och därmed ge mig möjligheten att växa i min roll som HR-generalist. Genom att testa på flera olika områden förväntar jag mig hitta de delar inom personalfrågor som jag brinner för allra mest. Utifrån utbildningar och projektarbetet tillsammans med de andra traineerna hoppas jag kunna ta med mig en ökad kunskap i projektledning och självkännedom som jag kan använda mig av i min framtida yrkesroll.

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg under din tid som trainee?

Då jag är nyexaminerad med lite arbetsliverfarenhet inom HR hoppas jag att kunna inspirera till nytänk och bidra till förbättringsåtgärder inom befintliga och framtida HR-processer. Jag älskar dessutom att lära mig mer inom nya områden och deltar gärna i olika projektgrupper för att utveckla nya arbetsmetoder, detta tror jag kan vara till fördel när det kommer till att starta upp nya processer och samarbeten inom Familjen Helsingborgs verksamheter.

Dold talang:

Jag vet inte om det är en dold talang men jag är grym på att mingla, ska du ta med en gäst på fest är jag ett säkert kort.