Daniella Gustavsson

Ålder: 23

Utbildningsbakgrund: Kandidat i organisering, ledning av arbete och välfärd, Halmstad högskola 2017.

Övriga kurser: Arbetspsykologi och Hälsa, Halmstad högskola samt Projektledning och ledarskap, Malmö Högskola.

Kommun: Stadsledningskontorets personal-och HR avdelning i Landskrona stad (utbyte i Bjuv mars-juni 2018)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

I början av min anställning arbetade på stadsledningskontoret i Landskrona stad med strategiska utvecklingsfrågor, lönebildning och arbetsrätt tillsammans med förhandlingschefen. Jag arbetade även stöttande med löneöversynssystemet, lönekartläggning och arbetsnätet.

Under min utbytesperiod i Bjuvs kommun arbetade jag på stadsledningskontoret med ett uppdrag att utvärdera ett hälsofrämjande insatsprojekt vid namn Hälsoresan som syftade till att sänka sjuktalen i olika verksamheter. Jag arbetade även en del med rekrytering.

Under mina sista 6 månader är jag tillbaka i Landskrona och arbetar på stadsledningskontoret med 50% strategiska- och 50% operativa frågor. För mig har det blivit en självklarhet att HR verkar för människorna bakom och i organisationen. Mål och visioner är en viktig drivkraft men vägen dit den viktigaste.

Exempel på nuvarande strategiska uppgifter: Stötta organisationen och förvaltningars HR avdelningar i lönebildningsprocessen, projektledning & organisationsutveckling.

Exempel på nuvarande operativa uppgifter: Bland annat som HR stöd för arbetsmarknadsenheten som just nu är en projektorganisation. Här får jag stötta fantastiska chefer i Landskrona stads satsningar enkla jobb, ung18 och EFS projekt. Arbetar även en del med rekrytering och stöttning i personalärenden med stark koppling till arbetsrätt.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig en dynamisk och utvecklande period där jag får ökad kunskap och erfarenhet inom mitt yrkesområde. Jag förväntar mig även utmanade arbetsuppgifter och ett utökat kontaktnät. Samt personlig utveckling i samband med traineegruppens projektarbete och utbildningsdagar. Sist men inte minst, förväntar jag mig roliga, spännande och oförglömliga 16 månader tillsammans med traineegruppen, handledare och på min arbetsplats.

Efter 12 månader i programmet har jag fått ett ovärderligt kontaktnätverk med alla kommuner inom Familjen Helsingborg och ökat självförtroende för min profession. Traineeprogrammet har verkligen bidragit till ett försprång både gällande förförståelse för organisationen och arbetsuppgifter men också personlig utveckling. Det tog ett tag för mig att verkligen förstå privilegiet som trainee, i alla fall fram tills jag fick arbeta med personer som varit verksamma 1-3 år i organisationen. Först då förstod att jag hade ett ofantligt försprång. Den förförståelse, nätverk, utbildningar, projekt och studiebesök vi gör/förvarvar inom traineeperioden 16 månader, tar andra personer flera år att bygga upp.

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg under din tid som trainee?

Min förhoppning är att med tiden kunna tillföra nya perspektiv och stöd till mina kollegor. Min förhoppning är även att kunna tillföra eller applicera mina kunskaper utifrån ett brett HR perspektiv dvs. allt från individnivå till organisationsnivå.

Efter 12 månader i programmet kan jag se att jag tillfört ett otroligt driv, lösningsfokus och perspektiv. Men framförallt ökat självförtroende, flexibilitet och snabblärdhet.

Dold talang:

Jag kan ta powernaps med öppna ögon!