Emmy Olsson

Ålder: 27 år

Utbildningsbakgrund:
Jag har en kandidatexamen i Personal och arbetsvetenskap från Linköpings universitet.

Kommun:
Helsingborgs kommun och jag är placerad på skol- och fritidsförvaltningens HR-avdelning (utbyte i Landskrona mars-juni 2018).

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag ska arbeta med att ta fram HR-nyckeltal till det systematiska kvalitetsarbetet som görs på Helsingborgs skolor. Arbetet innebär att ta fram statistik på bland annat sjukfrånvaro, antal anställda, personalomsättning och hållbart medarbetarengagemang på de olika skolorna. Efter att statistiken är framtagen ska jag tillsammans med min handledare följa upp resultatet och analysera vad som kan utvecklas på skolorna när det handlar om personalförsörjning och olika stödfunktioner. Jag ska också arbeta med före-, under- och efterarbetet med medarbetarenkäter som skickas ut till alla anställda inom skol- och fritidsförvaltningen nu i oktober. Utöver dessa uppgifter ska jag ha en HR-konsult roll där jag får vara delaktig i alla typer av HR-frågor så som frågor om arbetsmiljö och hälsa, lag och avtalstolkning, anställningsvillkor, förhandling och samverkan, personalförsörjning och kompetensutveckling etc.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag ser på traineeprogrammet som en unik möjlighet för mig att utvecklas både på ett yrkesmässigt och personligt plan. Jag vill utforska HR-området och få en ökad kunskapsbas. Jag vill se hur HR-arbetet fungerar rent praktiken. Jag förväntar mig även att få en god insikt i hur den kommunala verksamheten fungerar. Jag tror också att traineeprogrammet kommer skapa ett värdefullt nätverk inför framtiden.

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg under din tid som trainee?

Jag är nyfiken av mig och lever efter mottot ”man ska alltid våga fråga”. Jag hoppas att jag genom min nyfikenhet kan öppna upp för nya tankesätt och bidra till att se saker från ett nytt perspektiv. Som nyexaminerad har jag mycket energi och mycket att lära och jag kommer suga åt mig att information jag kan få.

Dold talang:

Jag kan blåsa tuggummibubblor inåt i munnen, väldigt användbart ;).