Fatlume Fazliu

Ålder: 23

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Informatik via programmet Digital Design på Kristianstad Högskola. Fristående kurs, Projektledning och projektarbete på Halmstad Högskola.

Kommun: Digitaliseringsenheten i Ängelholms kommun (utbyte på HR-avdelningen i Örkelljunga kommun mars-juni 2018).

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Mitt fokusområde är digital tjänsteinnovation. Följande arbetsuppgifter ingår inom detta område:

Uppdraget är att fånga upp de olika behoven som både interna och externa aktörer skulle kunna ha. Jag anordnar workshops med fokus på framtiden för att säkerhetsställa att vi som enhet rör oss i en önskad riktning och möter upp de existerande behoven och framtida behoven. Detta sammanställs i en rapport för att generera ett fokusområde baserat på informationen från workshop. Ett exempel är en workshop som hölls för ungdomar i Ängelholms kommun med fokus på framtiden, där de fick spåna fritt hur Ängelholm ser ut året 2050. Detta mynnade ut till tankar som exempelvis att vi ska ha drönare som levererar pizzor till våra hem och smarta sopor med tunnelsystem osv. Affischer skapades för att stimulera och ge exempel på hur brett tankesättet får lov att vara i workshopen, exempelvis att Ängelholm år 2050 är en undervattenstad eller att vi nu mera lever på Mars.

Användarupplevelsen eller User Experience handlar om nyttan, upplevelsen och känslan av en tjänst eller produkt snarare än tekniken bakom den. Mitt största uppdrag är att organisera en användarcentrerad designprocess för design av en mobilapplikation. Inom detta uppdrag innebär det att jag går igenom fyra steg för att uppnå en lösning som sätter användarens behov i fokus och gör vardagen enklare för användaren samtidigt som det leder till önskad nytta för organisationen.

Designprocessens fyra steg:

1. Upptäck – Definiera så mycket data som möjligt baserat på en första inblick och fånga upp vilket problem som ska lösas baserat på data och behov som existerar.

2. Definiera – Definiera problemet med hjälp av insikten som har skapats, hitta trender och scenarios och välj problemet som kan skapa stor inverkan.

3. Utveckla – Idegenerering utan begränsningar som leder till skissning, prototypande och konceptutveckling. Hitta taktiska lösningar som kan fungera.

4. Leverera – Med hjälp av en uppsättning av lovande funktioner utvecklas struktur. I den iterativa processen utförs, testas och förstås vad som fungerar. Det kan vara i olika former av prototyper med olika grader av interaktion.  Detta leder till en utvärdering och härifrån lär du dig vilka implementeringar som fungerar och vilka som inte gör det, vilket leder till en lösning.

I uppdrag från föräldraskapsstöd inom Ängelholms kommun som redan har upptäckt och definierat problemet befinner jag med stöttning från mina kollegor i digitaliseringsenheten på steg tre utveckla. Det har genomförts workshops med varierande designmetoder för att säkerställa att steg ett och två är genomtänkta innan jag gick vidare till utvecklingen. Med hjälp av den tydliga definitionen av problemet vilket är att användarna har svårt att hitta information kring föräldraskapsstöd och att de i dagsläget har användbara stödfunktioner men ingen mobilapplikation att erbjuda dessa funktioner på. Utvecklingen har tagit fart i form av en wireframe via Adobe XD som nu görs till en interaktiv prototyp. Prototypen ska testas på de tänkta användarna för att få feedback och skapa förståelse. Den iterativa processen är påbörjad för att kunna nå leverans.

Initiativet till denna handbok har tagits utav Ängelholms och Klippans kommun. Behovet var att ge en introduktion till vad som tillkommer i vår nuvarande lag. Mitt uppdrag är att skapa den grafiska profilen som illustrerar dataskyddsförordningen, skriva innehåll till handboken tillsammans med projektmedlemmen i Klippans kommun och skapa en enklare infograf som sammanfattar handboken.

Illustrationer – Mitt uppdrag är att skissa och skapa passande illustrationer som kommer att placeras i vår designstudio. Behovet var att framhäva komplexiteten som finns i designarbetet på ett komiskt sätt för att erbjuda användare och kollegor som besöker designstudion en lättsam inblick av designarbetet som utförs.

Invigning av designstudio – Projektledare över digitaliseringsenhetens invigning av nya lokaler. Mitt ansvar är att skapa ett event för att uppmärksamma vår flytt till nya designstudion för våra kollegor i kommunorganisationen. Inom ansvaret ingår allt från ide till genomförande och uppföljning i hopp om att kunna erbjuda kollegorna en invigningsfest de sent kommer att glömma.

Projektledning – Kombinerat arbetet med studier i en fristående kurs som ger mig en djupare uppfattning av projektledning och projektarbete. Kursen ger en bred förståelse kring hur planering, organisering, genomförande och uppföljning fungerar i ett projekt. Även kunskap om olika typer av projekt, olika faser ett projekt kan ha, risker, gruppdynamik och hur jag ska förhålla mig till val av olika verktyg och metoder och dess konsekvenser i olika projekt.

PowerPoint-utbildning – Utifrån eget initiativ anordnar jag en grundutbildning i PowerPoint. Under utbildningen lär användarna sig att förstå hur de själva kan skapa egna professionella presentationer med hjälp av en rad olika funktioner och verktyg. Jag introducerar ett nytt sätt att tänka på presentationer för att göra dessa mer tilltalande och förklarar hur användarna på bästa sätt kan förstärka sitt budskap. Jag har för närvarande utbildat ungefär 30st inom detta, allt från HR-direktörer inom familjen Helsingborg till kundtjänsthandläggare och förväntas utbilda 60st anställda inom kommunikation i Ängelholms kommun.

Övrig arbetstid ägnas åt projekt som exempelvis nulägesanalyser, omvärldsbevakning, workshops, E-tjänster och att vara kontaktperson ut mot studentsamarbeten med studenter på programmet Digital Design vid Högskolan Kristianstad och Innovation vid Halmstad Högskola.

Vilka var dina arbetsuppgifter under utbytet?

Utformade grafiska element som representerade projekt Hälsoförskolan tillsammans med projektledaren. Projektet syftar till att komma till rätta med den övervikt och fetma som uppmäts hos barn och ungdomar i kommunen.

Planering inför implementeringen av informationssystem för arbetsmiljö, arbetsskador och tillbud i kommunen.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att få en enorm kunskap om hur offentlig verksamhet fungerar och på vilket sätt min yrkesroll kan bidra till verksamheten. Jag förväntar mig även en ökad personlig utveckling och en förståelse för vilka möjligheter det finns inom yrkesrollen som digitaliseringsutvecklare. Jag hoppas även att min LinkedIn kommer att öka i mängden kontakter samtidigt som jag ser fram emot ett ömsesidigt lärande med hjälp av mina kollegor i traineegruppen. Under denna period vill jag utmanas och ständigt utvecklas i min yrkesroll och känna mig mer bekväm i vad yrkesrollen innebär. Jag ser fram emot att få testa på olika områden då man som trainee inte behöver låsas in i ett område samtidigt som jag ser fram emot att få kunskaper som jag kan få användning för i mitt framtida yrkesliv.

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg under din tid som trainee?

Under min tid som trainee hoppas jag kunna tillföra ett digitaliseringsperspektiv både till Familjen Helsingborg och traineeprojektet. Jag hoppas även att kunna tillföra ett kreativt nytänkande inom digitalisering och vara till stor hjälp inom detta ämnesområde. Utifrån min personlighet och utbildningsbakgrund så kommer jag att bidra med mycket skratt, intressanta diskussioner och tankeställare.

Dold talang: Jag är skicklig på att undvika att krocka med andra radiobilar på nöjesfält.