Martina Projkovska

Ålder: 23 år

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Informatik via programmet Digital Design på Kristianstad Högskola.

Kommun: Kommunledningsförvaltningen i Klippans Kommun (utbyte på marknad- och kommunikationsenheten på Helsingborgs stadsledningsförvaltnings kommunikationsavdelning mars-juli 2018).

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Design av nya mallar – Jag är med och arbetar fram samt står för designen för mallar för Klippans nya mallverktyg. Mallarna ska implementeras och användas utav alla kommunanställda för ett enhetligt och igenkännbart varumärke. Mallarna jag designar är för exempelvis affischer, broschyrer, annonser, intyg/diplom, kuvert och så vidare.

Konceptutveckling – Jag har som uppdrag att sätta ett modernt snitt för design i vårt värdegrundsarbete, samt en plan för hur och var det kan kommuniceras internt.

Kommunikation av projekt – Jag har ansvaret för att kommunicera ut ett av våra största projekt i kommunen som innefattar Rönne Å. Detta projekt är vi väldigt stolta över. Min uppgift är att kommunicera projektet både internt och externt på vår hemsida.

Rättighetsarbetet – Jag har som uppdrag att arbeta med kommunikationen för vårt rättighetsarbete, både internt och externt. Samt sätta kommunikationsplan och aktiviteter, samt utföra enligt plan.

Vi som jobbar i Klippan – Uppdraget innefattar korta reportage om kollegor i Klippan, som stärker gemenskap och vi-känsla – samt som visar att vi har en bredd och mångfald av såväl kollegor som roller/yrken/uppdrag. Detta förmedlas på Vi i Klippan på intranätet.

E-tjänster och Mina sidor – Jag har som ansvar att ta fram ny design på symboler och utseende av våra E-tjänster på den externa webben. Det är min uppgift att se över användbarheten och skapa ett kontinuerligt utseende.

Vilka var dina arbetsuppgifter under utbytet?

Jag deltog i Helsingborgs kommunikationsavdelnings arbete med uppstarten för stadsmässan H22 som Helsingborg arbetar med inför 2022. Mitt huvuduppdrag under utbytet var att ta fram ett nytt koncept för kommunikation och opinionsbildning för Helsingborgs närvaro under politikerveckan i Almedalen på Gotland. Jag tittade på konceptet för kampanjen Framtidens genväg. Jag deltog i planeringsarbetet, projektmöten och arbetsmöten med projektgruppen och byråer. Jag var engagerad i hela arbetsprocessen, från idé och koncept, till utförande och färdiga enheter både i sociala medier och kampanjmaterial. Jag var tillsammans med projektledaren ansvarig för bakgrundsarbetet till intressentanalysen och framtagandet av strategi för sociala medier under Almedalsveckan med tyngdpunkt på närvaro i kanaler som Instagram och Twitter. Jag var även en av fyra i projektgruppen som var med under genomförandet på plats i Almedalen 2018. Helsingborg nominerades som en av tre till priset ”Innovativast i Almedalen”, vilket var första gången staden mottagit en sådan nominering.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att använda mina utbildningskunskaper i arbetet men ändå fortsätta att utvecklas inom området. Jag har som förväntning att utmana mig själv att testa på nya områden inom mitt yrke som jag vanligtvis inte är van vid, just för att fortsätta utvecklas både inom mitt arbetsområde men även som person. Jag har även förhoppningar om att bli trygg i min arbetsroll som digitaliseringsutvecklare.

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg under din tid som trainee?

Trots (eller tack vare) min unga ålder har jag många värdefulla kunskaper inom digitalisering och kommunikation som jag gärna ser kommer till användning. Jag är en nyfiken person med många åsikter som hjälper till att utmana arbetsplatsen som i sin tur bidrar till en utveckling. Tack vare min utbildning har jag förmågan att se saker och ting från ett helhetsperspektiv, dessutom med nya och fräscha ögon. Jag har även redan tidigt sett hur min analytiska förmåga kommer till användning då jag ofta ser saker och ting från ett annat perspektiv. Jag är detaljerad, kvalitetsmedveten och opartisk vilket gör att jag undviker osäkerhet.

Dold talang:

I can tell you, but then I have to kill you…Jag är otroligt skicklig på att memorera repliker från filmer och serier. Det är ofta så jag kommunicerar, även om personen jag pratar med inte har någon aning.