Robin Dingwell

Ålder: 28

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Samhällsgeografi med Hållbar Utveckling som biämne

 Kommun: Höganäs (utbyte i Örkelljunga mars-juni 2018).

 Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Min huvuduppgift under min tid i Höganäs kommer att vara att ta fram en trafiksäkerhetsplan för kommunen. Det innebär att jag inledningsvis kommer att samla ihop underlag och information om hur man skapar en så trygg och säker trafikmiljö som möjligt. Det rör både vägar, cykelbanor, trottoarer och gångbanor. Jag kommer vid sidan av detta även göra mindre projekt inom översiktsplanering, cykelplanering och annat.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
En möjlighet att få pröva på lite av allt man kan göra som trafikingenjör! Jag är här för att lära mig så mycket jag bara kan, dels mer konkret om yrkesrollen men även om Familjen Helsingborg och nordvästra Skåne. 16 månader av vidareutbildning, projektarbete och fantastiska människor helt enkelt!

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg under din tid som trainee?
En bred utbildningsbakgrund, ett stort intresse för samhällsplanering och sist men inte minst en smittande livsglädje och nyfikenhet!

Dold talang: 
Om jag skulle svara på det så här öppet skulle talangen inte vara så dold längre. Vill ni veta något sånt här får ni fråga personligen!