Sandra Bingström

Ålder: 36

Utbildningsbakgrund: Sjuksköterskeprogrammet på Kristianstad högskola på distans, 180p. Kurser på Kristianstad högskola: Hälsoskapande arbetsplatser 7,5p, Etik och människosyn inom vård- och omsorgsarbete 7,5p, Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5p, Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv 7,5p.

Kommun: Bjuv (utbyte i Höganäs mars-juni 2018).

Vad har du haft för arbetsuppgifter i Bjuvs kommun?

Jag arbetar i Bjuvs kommun med verksamhetsutveckling med uppdrag från sjuksköterskeorganisationen. Jag är projektledare för projekt inom patientsäkerhet och medarbetarutveckling. Jag har arbetat med att skapa utbildningar, införa Skype och vi kommer nu till hösten att införa en digital signeringslista som en förbättring för både vårdtagare/brukare och för medarbetarna.

Uppdrag: Mitt uppdrag var att ta fram en utbildningsplan för undersköterska med särskilt uppdrag. Till min hjälp hade jag en projektgrupp bestående av kvalitetsgruppen inom sjuksköterske-organisationen.

Syfte: Syftet var att skapa trygga medarbetare i en ny organisation samt att kvalitetssäkra vården.

Genererat i: Undersköterskor som arbetar som stöd och en förlängd arm till sjuksköterskor.

Uppdrag: Vara projektledare vid införandet av rapporteringssystemet SBAR som står för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. Jag har tillsammans med min projektgrupp bestående av sjuksköterskor samt medicinskt ansvarig sjuksköterska skapat en utbildning som bygger på SBAR men även på vitala parametrar och akuta händelser. Vi har SBAR-ambassadörer på varje enhet som ansvarar för utbildning samt att SBAR används på rätt sätt. För att upprätthålla SBAR så har vi vidare kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar.

Syfte: Att varje medarbetare kan rapportera över vårdtagare på ett strukturerat sätt samt för att öka patientsäkerheten.

Generat i: Ökad kunskap i akuta tillstånd, vitala parametrar vilket har gjort att omvårdnadspersonal känner mer arbetsglädje. ”- Äntligen får jag göra det jag är utbildad till.” Mer strukturerade rapporteringar och mindre körande för sjuksköterskor när undersköterskor kan ta vitala parametrar.

Uppdrag: Att initiera min idé att införa Skype i sjuksköterskeverksamheten.

Syfte: Var att skapa möjlighet till daglig dialog mellan medarbetare och chef.

Genererat i: En överblick över alla områden vilket leder till ökat samarbete genom daglig kontakt med kollegor samt chef.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter i Bjuvs kommun?

Uppdrag: Mitt uppdrag är att vara projektledare för införandet av digital signeringslista nu under hösten.

Syfte: Ökad patientsäkerhet samt effektivisering i arbete och tid för omvårdnadspersonal samt sjuksköterskor.

Uppdrag: Mitt uppdrag är att som projektledare även införa SBAR i handikappomsorgen.

Syfte: Är att alla medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna rapportera inom SBAR.

Uppdrag: Kartläggning av vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare.

Syfte: Att hitta nämnare på vad som är en attraktiv arbetsgivare och hur vi kan öka intresset för kommunen.

Uppdrag: Kartlägga hur sjuksköterskeorganisationerna ser ut i idag i och utanför Skåne.

Syfte: Att skapa en sjuksköterskeorganisation för framtiden när behovet ökar men antalet sjuksköterskor minskar.

Vilka var dina arbetsuppgifter under utbytet?

Mina arbetsuppgifter under utbytet var att kartlägga hur introduktionen för nya medarbetare inom Höganäs Omsorg AB såg ut. Jag valde sedan att implementera nya checklistor samt introduktions-filmer. Målet var att säkerställa att den nya medarbetaren skulle känna sig trygg i sin yrkesroll och få de bästa möjliga förutsättningarna för att utföra sitt arbete samt skapa en enhetlighet.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

När jag fick besvara de här frågorna i början av traineeprogrammet så var mitt svar: ”Att utvecklas som person, lära mig mer om mig själv och andra samt få mer erfarenhet inom vården. Få kunskap om projektledning och få möjligheten att göra skillnad och utveckla vården”. Det här har jag fått och mer därtill. Jag har hittat en yrkesroll som jag trivs oerhört bra i och där jag verkligen känner att jag kan göra skillnad, att utveckla verksamheten som gör det bättre för både vårdtagare och medarbetare. Jag ser fram emot hösten och att få ännu mer kunskap om projektledning och verksamhetsutveckling. Framförallt ser jag det som en stor kunskapskälla med möjligheten till mentor, där jag känner att jag kan lära mig otroligt mycket.

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg?

Jag kan tillföra ett driv och en vilja att förbättra och utveckla, att göra det bättre för både vårdtagare/brukare och personal. En strävan efter att lära mig nya saker och ta till mig av ny kunskap. En kompetens av att veta hur det är att arbeta ”på golvet”. Erfarenhet av att tidigare ha arbetat som chef men även nu som projektledare. Jag tycker om att bli inspirerad och sedan göra idéer till verklighet. Jag vill gärna strukturera, organisera och planera.  I min roll som projektledare så är det viktigt att vi arbetar som ett team och rör oss mot samma mål.

Dold talang:

När vi bytte panel på vårt hus så blev det lite trävirke över, av det snickrade jag ihop en kiosk till mina två döttrar där vi firade med försäljning för grannarna av hembakade kakor, glass och godis. Får tillägga att jag aldrig har snickrat i hela mitt liv. Jag gillar att prova nya saker och utmana mig själv.