Sofie Johansson

Ålder: 30

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Logistics Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet och Internationell Master i Leadership for Sustainability, Malmö Högskola.

Kommun: Helsingborg (utbyte i Ängelholm mars-juni 2018). I september 2018 gick Sofie från en traineetjänst till en tjänst som Miljöstrateg i Helsingborgs stad.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Som organisationsutvecklare för Rååns vattenråd består mitt arbete av att utveckla vattenrådets organisation och koordineringen som bland annat innefattar strategisk planering, ekonomi, bokslut och protokoll. Målet med tjänsten är att utveckla en effektiv och långsiktigt hållbar kanslifunktion för Rååns vattenråd, som sedan kan användas som modell för andra vattenråd inom staden. Utöver det kommer jag under 2018 projektleda ett uppdrag där stadsövergripande riktlinjer för konstgräs ska tas fram för att minimera mikroplaster i dagvattnet och i havet.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Min förhoppning är att jag kommer utvecklas både professionellt och personlighetsmässigt genom de utmaningar som en ställs inför som trainee. Eftersom jag är helt ny i den kommunala världen ser jag fram emot att lära mig hur kommuner fungerar organisatoriskt. Jag vill utvecklas och lära mig nya saker men jag vill också känna att jag bidrar med mina erfarenheter till den miljöstrategiska avdelningen där jag är placerad. Under min tid som trainee hoppas jag att få ta del av olika former av konferenser och event och därmed få inblick i nya områden som jag inte redan har kunskap inom. Traineeprogrammet är även ett perfekt forum för nätverkande vilket jag hoppas kommer bidra till spännande möjligheter inför framtiden.

Vad kan du tillföra Familjen Helsingborg under din tid som trainee?

Som person är jag strukturerad och ambitiös vilket jag tror kommer vara till fördel inom såväl projektarbetet med traineegruppen som på min arbetsplats. Jag är driven och vill hela tiden utvecklas och lära mig nya saker som jag sen hoppas kunna förvalta inom Familjen Helsingborg i framtiden. Min bakgrund inom organisation och ledning kommer tillföra nya infallsvinklar på arbetet som görs på den miljöstrategiska avdelningen där många är naturvetare i grunden.

Dold talang:Jag är en jäkel på jägarvila, utmana mig gärna!