Zuzanna Dzik

Ålder: 27

Utbildningsbakgrund: Fastighetsföretagande, Malmö 180 HP.

Kommun: Helsingborg (samt breddning i Klippan)

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag kommer jobba som en fastighetsförvaltare på Fastighetsförvaltningen i Helsingborg. Till mina arbetsuppgifter ingår kontinuerligt uppföljning gällande fastigheternas skick och planering av underhåll och reparationer. Jag fungerar som en länk mellan verksamheter som bedrivs i fastigheter och entreprenörer ansvariga för underhåll och reparationer.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att det ska vara lärorikt och att jag så småningom växer in i rollen som förvaltare. Som trainee hoppas jag kunna prova på olika arbetsuppgifter och ha möjligheten till att själv styra min karriär i önskad riktning.

Dold talang:

Jag är duktig på att bygga eldplatser och göra upp eld