Ansök till traineeprogrammet

Vill du vara med och utveckla vårt samhälle? Till traineeprogrammet söker vi samhällsentreprenörer som kan inta ledande, strategiska eller specialistfunktioner.

Årets ansökan har stängt. Håll utkik under februari/mars 2021 för kommande tjänster.

Vem kan söka till Traineeprogrammet?

För att kunna bli antagen till Traineeprogrammet Familjen Helsingborg måste du ha en högskole- och/eller universitetsexamen. En trainee i vårt program är:

 • En nyutexaminerad akademiker, max två år gammal examen, med liten arbetslivs­erfarenhet men med ett stort engagemang för samhälls­frågor.
 • En samhällsentreprenör som gärna ifrågasätter, tar initiativ och har förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbeten.
 • Kommunikativ i bemötande, tal och skrift samt har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

Varje år söker hundratals kandidater vårt traineeprogram och sedan starten 2006 har vi rekryterat en stor variation av kompetens med en gemensam vilja att utveckla offentlig sektor. Så här går rekryteringen till:

 1. Ansök
  Våra traineetjänster annonseras under februari/mars varje år. Vid ansökan efterfrågar vi din arbetslivserfarenhet och utbildning. Du behöver inte skriva ett personligt brev, istället får du svara på enkätfrågor kopplat till våra värdeord, samhällsentreprenör, analytisk, ifrågasättande och drivande.
  .
 2. Urval
  En rekryteringsgrupp kommer att läsa igenom samtliga ansökningar. Rekryteringsgruppen gör en samlad bedömning som baseras på din kompetens kopplat till den profil vi söker för traineetjänsten.
  .
 3. Rekryteringsdag
  Vi kallar sedan ett urval av kandidater till en rekryteringsdag som arrangeras på Mindpark i Helsingborg under våren. Under rekryteringsdagen kommer du att få presentera dig inför våra rekryterare och genomföra gruppövningar med andra kandidater. Rekryteringsgruppen gör sedan en samlad bedömning av din insats.
  .
 4. Djupintervju
  Går du vidare är nästa steg en djupintervju i Ängelholms stadshus. Under cirka en timme får du träffa rekryterare och anställande chef som kommer att ställa frågor till dig. Du kommer få chans att presentera dig själv och din kompetens djupare. Inför intervjun får du även ett mindre case som du presenterar under intervjun.
  .
 5. Slutligt besked
  Rekryteringsgruppen gör en slutlig bedömning av dina insatser. Går du vidare i detta steg kommer du att bli erbjuden anställning via traineeprogrammet, med start den 1 september.