Ansök till traineeprogrammet

Vill du vara med och utveckla vårt samhälle? Till traineeprogrammet söker vi samhällsentreprenörer som kan inta ledande, strategiska eller specialistfunktioner.

Mellan den 15 februari-15 mars kan du söka årets traineetjänster!

Chefstrainee

Som chefstrainee hos oss behöver du ha ett varmt hjärta men också ibland is i magen. Några av de viktigaste arbetsområdena som du i egenskap av chefstrainee kommer att ha i ditt uppdrag är att visa vägen för utveckling och nytänkande samt att arbeta med ett proaktivt förhållningssätt. Tillsammans med din handledare, tillika enhetschef för ett vårdboende, kommer du driva och utveckla verksamhet, personal och ekonomi för ett vårdboende i vår kommun. Du kommer ingå i verksamhetschefens ledningsgrupp tillsammans med enhetschefskollegor där ni gemensamt driver utvecklingen av kommunens vårdboenden.

Länk till annonsen!

HR-utvecklare, 2 tjänster

Traineeuppdrag 1:

Vi söker dig som vill arbeta övergripande med HR-frågor med fokus på utveckling, bl.a. inom området kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Har du dessutom ett intresse för digital utveckling är detta ett uppdrag för dig! Hos oss ingår du i en kommunövergripande HR-enhet som ger löpande stöd i HR-frågor åt kommunens alla verksamheter. En kommungemensam digital kompetensplattform kommer att implementeras i kommunen och som trainee kommer du att få ett stort ansvar i detta arbete. Även andra utvecklingsprojekt, stora som små, kan bli aktuella.

Traineeuppdrag 2:

Som HR-trainee hos oss kommer du erbjudas möjlighet att arbeta brett inom HR-fältet och ditt främsta uppdrag kommer bli att vara ett stöd i befintliga HR-processer. Detta innefattar bland annat att ta fram och bearbeta personalstatistik, administrera och systemförvalta befintliga HR-system. Du kommer få hantera HR:s kommunikationskanaler till både medarbetare och chefer samt stödja chefer i avtals-, rekryterings- och arbetsmiljöfrågor. Som trainee hos oss kommer du självständigt få driva mindre projekt inom kommunikation och digitalisering och av våra HR-processer.

Länk till annonsen!

Kommunikatör och destinationssäljare

Som kommunikatör och destinationssäljare på näringslivsavdelningen brinner du för att få besökare att stanna längre och upptäcka mer! Du kommer att arbeta med kommunikation och marknadsföring i sociala medier, på vår hemsida men också exempelvis i ett magasin som kommunen ger ut. Under en del av året har du fokus på vår besöksservice och utvecklingen av den. Här arbetar du tätt ihop med våra InfoPoints och sommartid ansvarar du för vår mobila InfoPoint. Det innebär bland annat att du kommer att vara ute på olika platser i kommunen och möta våra besökare för att inspirera och ge information om vår bygd.

Länk till annonsen!

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Vill du arbeta med att analysera resultat, utvärdera insatser och utveckla arbetssätt? Då är detta ett uppdrag för dig! Som kvalitets- och verksamhetsutvecklare har du fokus på god kvalitet och hög rättssäkerhet. Tillsammans med kollegor och ledning inom verksamheten för familj- och individomsorg tar du ansvar för internkontroll, uppföljningar och analyser. Du är även delaktig i utveckling av verksamheten som bygger på forskning och beprövad evidens. Att leda arbetsprocesser och grupper inom utvecklingsarbete ingår också i uppdraget.

Länk till annonsen!

Kultur- och fritidsstrateg

Vill du på ett strategiskt och långsiktigt sätt vara med och utveckla kultur- och fritidsverksamheten? Vill du vara en del av att synliggöra den i kommunen och i omvärlden genom att bygga upp olika kommunikationskanaler? Då är detta uppdrag som gjort för dig! Som strateg på kultur- och fritidsförvaltningen kommer du ha ett brett och mångsidigt arbetsfält där strategiskt långsiktiga arbetsuppgifter varvas med mer handfasta dagliga uppgifter och problemlösningar. Uppdraget innebär ett stöd för avdelningarna, dess chefer, medarbetare och förvaltningsledningen. Huvudsakliga uppgifter är att arbeta med utredningar, framtagande av underlag till politiska strategidokument, omvärlds- och invärldsbevakningar, metodutveckling, utvecklingsarbete, processkartläggning och definiering, projektledning, framtagande och drift av verksamhetssystem och andra arbetsuppgifter i en liten men progressiv förvaltning.

Länk till annonsen!

Planarkitekt / bygglovshandläggare med inriktning kulturmiljö

Vi söker dig som vill vara med och stärka kulturmiljöfrågorna och arbeta för en hållbar samhällsutveckling! Som planarkitekt eller bygglovshandläggare hos oss kommer du att arbeta med vår bevarandeplan och stötta oss i arbetet med kulturmiljöaspekterna i detaljplaner, bygglov och rivningslov. I kommunen finns fantastiska kulturmiljöer både bland bostads- och industribebyggelse och här tror vi att du kan göra en insats med din kompetens kring hur sådana miljöer kan bevaras och utvecklas. Du kommer också ansvara för utdelningen av kommunens arkitekturpris. Beroende på vilken kompetens du har kommer du även få arbeta med detaljplaner eller bygglov.

Länk till annonsen!

Utvecklare inom tillämpad AI

Utvecklare inom tillämpad AI – se hit! Hjälp oss i resan mot en datadriven stad där vi nyttjar den data som staden genererar till att automatisera, effektivisera, ge nya insikter och förbättra livskvalitén för invånare och medarbetare. Du behöver ha förmågan att lyssna, ta in, och omvandla behov till tekniska lösningar. Detta kommer ske i samarbete med kollegor och din handledare. Vi är idag ett team som består av olika specialister och beroende på din profil kan du även komma att arbeta med databaser, produktutveckling, tillämpad AI och maskininlärning.

Länk till annonsen!

Fastighetsförvaltare

Vi erbjuder omväxlande och självständiga arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning med möjlighet, att tillsammans med kompetenta och trevliga medarbetare på förvaltningen, bidra till utveckling av verksamheten. Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara, och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer.

Länk till annonsen!

Vem kan söka till Traineeprogrammet?

För att kunna bli antagen till Traineeprogrammet Familjen Helsingborg måste du ha en högskole- och/eller universitetsexamen. En trainee i vårt program är:

 • En nyutexaminerad akademiker, max två år gammal examen, med liten arbetslivs­erfarenhet men med ett stort engagemang för samhälls­frågor.
 • En samhällsentreprenör som gärna ifrågasätter, tar initiativ och har förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbeten.
 • Kommunikativ i bemötande, tal och skrift samt har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

Varje år söker hundratals kandidater vårt traineeprogram och sedan starten 2006 har vi rekryterat en stor variation av kompetens med en gemensam vilja att utveckla offentlig sektor. Så här går rekryteringen till:

 1. Ansök
  Våra traineetjänster annonseras under februari/mars varje år. Vid ansökan efterfrågar vi din arbetslivserfarenhet och utbildning. Du kommer även att få svara på enkätfrågor kopplat till våra värdeord, samhällsentreprenör, analytisk, ifrågasättande och drivande.
  .
 2. Urval
  En rekryteringsgrupp kommer att läsa igenom samtliga ansökningar. Rekryteringsgruppen gör en samlad bedömning som baseras på din kompetens kopplat till den profil vi söker för traineetjänsten.
  .
 3. Rekryteringsdag
  Vi kallar sedan ett urval av kandidater till en rekryteringsdag under våren. Under rekryteringsdagen kommer du att få presentera dig inför våra rekryterare och genomföra gruppövningar med andra kandidater. Rekryteringsgruppen gör sedan en samlad bedömning av din insats.
  .
 4. Djupintervju
  Går du vidare är nästa steg en djupintervju i Ängelholms stadshus. Under cirka en timme får du träffa rekryterare och anställande chef som kommer att ställa frågor till dig. Du kommer få chans att presentera dig själv och din kompetens djupare. Inför intervjun får du även ett mindre case som du presenterar under intervjun.
  .
 5. Slutligt besked
  Rekryteringsgruppen gör en slutlig bedömning av dina insatser. Går du vidare i detta steg kommer du att bli erbjuden anställning via traineeprogrammet, med start den 1 september.