Bli vår nästa samhällsentreprenör

Vill du vara med och utveckla vårt samhälle? Hos oss kickstartar du din karriär som trainee efter din examen! I över 15 år har vi rekryterat talanger till vårt traineeprogram till ledande befattningar, strategiska uppdrag och specialistroller. Vi söker dig som är en nyutexaminerad akademiker med liten arbetslivserfarenhet men ett stort intresse för att arbeta med samhällsutmaningar. 

Traineeprogrammet startar den 1 september 2024 och pågår till den 31 augusti 2025 och under året har du en handledare på din arbetsplats som följer ditt arbete.    

Nästa ansökningsperiod öppnar 15 februari 2025

Utvecklingsprogram och breddning

Som trainee hos oss kommer du att få värdefulla utbildningsdagar inom bland annat projektledning, presentationsteknik och samtalsteknik för att utveckla ditt ledarskap.  I programmet ingår även konferenser och gemensam teamträning. Tillsammans med dina traineekollegor kommer du dessutom att få träffa ledning, politiker och specialister på studiebesök i Familjen Helsingborgs kommuner och därmed fördjupa dina kunskaper inom offentlig sektor.

Ungefär 6 månader in i programmet genomför du en breddning i en annan kommun eller kommunalt bolag. Breddningen ger nya perspektiv, kunskaper och ett värdefullt nätverk. 

Utvecklingsprogram, breddning och att driva ett gemensamt projekt med traineeteamet står för ca 25% av arbetstiden under traineeåret. 

Bli en del av ett nytänkande team

Som trainee kommer du att driva ett projekt tillsammans med traineeteamet. Projektet har koppling till Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan och en styrgrupp följer ert arbete. Utvecklingsplanen pekar ut fyra utvecklingsområden, livskvalitet, företagsamhet, infrastruktur och inre effektivitet, där vi gemensamt vill testa och utveckla metoder, modeller, tjänster och andra insatser. Ni ansvarar för att leda projektet, ta fram en projektplan och leverera enligt era mål.

Du kommer att ingå i en dynamisk grupp då traineerna har olika utbildningsbakgrunder och kompetenser. Traineeteamet får utbildning i projektledning och har även en projektcoach knuten till projektet som kan stötta och ge feedback.  

Personlig utveckling

I vårt traineeprogram läggs stor vikt vid traineernas personliga utveckling. I början av traineeåret arbetar traineerna med sin personliga utvecklingsplan med koppling till deras uppdrag, traineeprojekt och vad man önskar utveckla hos sig själv. Vi arbetar både med förståelse kring sina styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden.

Utvecklingsplanen används även som ett redskap i samtalen med sin chef och handledare som både stöttar och utmanar traineen. Inom ramen för traineeprogrammet genomför även traineerna personlighetstester och utför 360-graders feedback.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Sofie Karsberg och Pernilla West fick en flygande start i karriären genom Familjen Helsingborgs Traineeprogram.  Siktet är inställt på att…

Efter utbildningen Pol.mag i offentlig förvaltning på Göteborgs Universitet startade Jacob sin karriär som Trainee i Höganäs kommun på utbildningsförvaltningen…

Binai Ahmad är sprintern från Karlskrona som tog sig hela vägen till en åtråvärd traineeplats i Familjen Helsingborg. 23 år gammal,…

Sofie har förutom en examen i strategisk kommunikation även läst statsvetenskap och språk samt studerat i Frankrike där hon dessutom…Hon var en utav hundratals sökande som lyckades ta sig hela vägen till en traineeplats genom uttagningar och intervjuer. Nu ska Amanda ta sig an rollen som Bosocial utvecklare. 

Ditt steg in i välfärdssektorn

Vi i Familjen Helsingborg spår en spännande framtid och vi utvecklar vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. 

Vi samarbetar bland annat inom infrastruktur, näringsliv, destinationsutveckling, lärande och miljö. Andra områden är samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna. 

Läs mer om Familjen Helsingborg!