Vi är ett kommunsamarbete som består av elva kommuner och geografiskt är vi placerade i det nordvästra hörnet av Skåne. 

År 2035 ska Familjen Helsingborg
upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd
uppfattas som innovativ och spännande
uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag

Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun.

 • Livskvalitet
  I Familjen Helsingborgs skapar vi livskvalitet tillsammans. Vi tar till vara initiativkraft hos individer och organisationer. Våra miljöer, mötesplatser och upplevelser lockar både nationellt och internationellt.

  I Familjen Helsingborg upplever människor högre livskvalitet.
 • Företagsamhet
  I Familjen Helsingborg vill fler etablera verksamheter och göra investeringar. Vi utvecklar gemensamma tjänster och lösningar för hela företagarresan – uppstart, utveckling och drift. Tillsammans arbetar vi för en ständigt bättre kompetensförsörjning.

  I Familjen Helsingborg lyckas nystartade företag bättre och företag växer snabbare.
 • Infrastruktur
  I Familjen Helsingborg är vi nära varandra och vår omvärld genom utveckling av smarta lösningar för infrastruktur. Kollektivtrafiken ska anpassas efter de behov som finns hos invånare och arbetsgivare.

  I Familjen Helsingborg är det enklare att mötas och att resa.
 • .Digitalisering
  I Familjen Helsingborg tänker vi digitalt först. Vi driver utveckling av digitala lösningar genom att dela lärdomar.

  I Familjen Helsingborg är digitalisering en självklar del av verksamheterna.

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen Helsingborg.