Rebecka är vår första chefstrainee

Rebecka Karlberg är ett av de elva unga löften som deltar i Familjen Helsingborgs traineeprogram under 2018-2019. På vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad ska hon nu drillas i uppgiften att arbeta som chef.

Med en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och erfarenheter från både äldreomsorg och LSS i bagaget sökte Rebecka 25 år till Familjen Helsingborgs traineeprogram. Efter flera uttagningsprocesser och intervjuer valdes Rebecka ut till att axla en ny tjänst i traineeprogrammet placerad på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

– Min roll är att arbeta som den första chefstraineen i programmet, en kul utmaning för mig. Jag hoppas på att få de verktyg jag behöver för att kunna stå på egna ben när jag är färdig, säger Rebecka Karlberg.

Läs hela artikeln om Rebecka och hennes uppdrag här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?