Vad är en vanlig dag?

Hej!

Jag heter Emmy och idag är det min tur att skriva ett blogginlägg. Jag är HR-trainee på skol och fritidsförvaltningen (SFF) i Helsingborg. På SFF är vi 20 personer som arbetar med HR vilket innebär att jag får ett stort kunskapsutbyte av mina kollegor. På avdelningen jobbar det HR-konsulter, specialister, administratörer, samordnare, en controller och ett team som arbetar med kompetensförsörjningen och tillsammans stöttar vi cirka 200 chefer inom förvaltningen. Jag tänkte först att jag skulle beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut för mig, men sedan kom jag på att den ena dagen inte är den andra lik, så det kommer bli lite svårt att skriva om hur en ”vanlig” dag ser ut. Därför ska jag istället skriva lite allmänt om vad jag gör på SFF. 

Traineer

Som trainee är tanken att jag ska få en inblick i hur HR-arbetet ser ut inom SFF och därför är jag insatt i vad alla på avdelningen gör och får små och stora uppdrag av mina kollegor. Jag får även vara en del av olika nätverk såsom HR 3.0 där HR-kollegor inom Helsingborg stad träffas för att utbyta tankar. Jag har även ett eget projekt inom förvaltningen som går ut på att ta fram olika HR-nyckeltal så som personalomsättning, hållbart medarbetar engagemang index, sjukfrånvaro etc. Syftet med projektet är kartlägga HR-nyckeltal och därigenom identifiera faktorer som påverkar elevers måluppfyllelse. Nyckeltalen kartläggs för att kunna stötta chefer i att göra en analytiskt grundad systematiskt kvalitetsrapport som alla chefer ska göra en gång om året. I projektet får jag mycket stöttning och har möjlighet att bolla idéer med min handledare som jag har möte med varje vecka.

Gemensamt för oss traineer är att 70 % av arbetstiden är vi på jobbet och 20 % av tiden är vi på olika utbildningar eller utvecklingsdagar med traineegruppen. Utvecklingsdagarna är ett trevligt avbrott i vardagen då jag får komma iväg och lyssna på inspirerande människor samt träffa min fantastiska traineegrupp (grupp 12). De sista 10 % av arbetstiden går ut på att göra ett projekt tillsammans med traineegruppen. Utan att avslöja för mycket så kommer en del av traineeprojektet vara inriktat på digitalisering.

Digitalisering är ett ämne som jag har fastnat för då det aldrig kommer gå så sakta som det gör idag gällande den digitala framfarten. Jag var på en nätverksträff förra veckan där digitaliseringsdirektören (Martin Güll) i Helsingborg stad pratade och förklarade att allt som kan dokumenteras kan upprepas och allt som kan upprepas kan digitaliseras. Standardiserade och upprepade moment kan alltså HR i framtiden lämna åt digitaliseringen och HR-praktiker kan bidra till ”knowhow” istället för att lägga tid på standardiserat arbete. När Martin sa detta så insåg jag att vi är på en god väg in i den digitala världen men vi har fortfarande en bit kvar och digitaliseringen kommer aldrig sluta att utvecklas. Martin pratade också om vikten av att utveckla multikompetenta team i framtiden. Men här skulle jag vilja säga att Familjen Helsingborg är i framkant med traineeprogrammet då traineegruppen är ett multikompetent team. Vi är ett team med blandad kompetens som satts samman för att utföra ett projekt och jag är säker på att vi kommer klara det galant! Jag ser fram emot den fortsatta tiden som trainee och vad det kommer medföra i framtiden!

Vi ses!

//Emmy

Avbryt

Lämna en kommentar