Stockholm och SKL

Lite mer än ett år har gått sen jag började min traineetjänst som trafikingenjör i Höganäs. På den tiden har jag lärt mig otroligt mycket om yrket och mig själv. Jag har rest kors och tvärs på utbildningar i allt från bullerutredningar till gruppdynamik. Trafikrelaterade frågor från kommuninvånare, säkerhetsutredningar och utformning av kommunala föreskrifter är några av de många uppgifter som jag sköter.

I början av september var jag i Stockholm på en kurs i fordonsflytt.
Vi får regelbundet in skrivelser från både allmänhet och polis om fordon som står felparkerade eller övergivna på gator och det är ett juridiskt snår att ta sig igenom med protokoll samt uppmaningar på bilar och per post och väntetider innan vi som kommun kan göra någonting åt dessa bilar. Det bästa är ju om fordonsägaren flyttar bilen på uppmaning men tyvärr finns bilar som bara lämnas och blir både en olägenhet, en miljörisk och en säkerhetsrisk. Därför är det viktigt att med lagen som stöd kunna omhänderta dessa fordon. Gör vi något fel är vi nämligen ersättningsskyldiga.

Dagen efter mötte jag upp resten av traineegänget då de hade varit på en konferens samtidigt som jag var på utbildning. Tillsammans hade vi ett traineemöte på förmiddagen och var på studiebesök på SKL på eftermiddagen. På SKL fick vi lära oss mer om hur de arbetar med demokratifrågor, någonting som är centralt för arbete i den offentliga sektorn. Eftersom att det var val söndagen samma vecka så var det mycket snack om hur valår påverkar både SKL samt våra arbetsgivare – kommunerna. Ett maktskifte kan medföra stora förändringar av målen som förvaltningarna arbetar mot men det kan även vara mindre dramatiskt.

Ett år har tidigare känts som en lång tid men det kanske är som de säger – ju äldre man blir desto snabbare går tiden?

Avbryt

Lämna en kommentar