Make ”VA” great again!

Idag är det exakt två månader sedan traineegrupp 13 började, men även om tiden kan tyckas vara kort så känns det ändå som jag har varit med om mycket. Mitt namn är Douglas Hansson och jag arbetar som Vatten- och avloppsingenjör i Höganäs kommun, en kommun som kanske inte är så stor, men som alltid försöker ligga i framkanten och föregå som ett gott exempel. Kommunen vann bl.a. tredje pris för bästa företagsklimat 2018 i Sverige. Tack vare kommunens storlek får man vara med om allt från inspektion av enskilda avlopp på kolonilotter till stora exploateringsmöten av bostadsområden, en bredd man kanske inte hade fått ta del av om man varit positionerad i en större kommun. Med största sannolikhet hade man då bara fått fördjupa sig inom ett specifikt område inom vatten och avlopp, VA.

På denna korta tid jag jobbat har jag ett flertal gånger blivit kontaktad av kommuninvånare som bor ute på landet där de har klagat på både dålig kvalité och dålig tillgång till vatten i sina egna privata brunnar. Således har intresset ökat för att få kommunalt vatten, speciellt efter den varma och torra sommaren vi har haft i år. Det är många som dagdrömmer om en idyllisk liten gård ute på landet. Det sista man har i åtanke är förmodligen just vatten- och avloppshanteringen, något som många tyvärr kan bli bittert varse om då man förverkligat sin dröm.

Kommunen upprättar olika verksamhetsområden där fastighetsägare inom området får utnyttja olika Va-anläggningar såsom vatten- och avloppsledningar. Befinner sig fastigheten utanför det etablerade verksamhetsområdet så är kommunen inte skyldig att förse en ensam fastighet med exempelvis dricksvatten. Drömmen för den enskilde fastighetsägaren kan således medföra stora problem och kostnader beträffande vatten- och avloppshanteringen.

Det här är bara början på min karriär och bara en liten försmak på alla de problem och utmaningar man kommer att ställas inför, något jag kommer att välkomna med öppna armar.

Trevlig helg!

Douglas

Avbryt

Lämna en kommentar