Vad är egentligen GIS?

Hej hej!

Mitt namn är Milou och jag är en av elva traineer i Traineegrupp 13! Utöver att delta i alla utbildningar och projektmöten inom traineeprogrammet arbetar jag i Klippan som GIS-ingenjör.

GIS, som står för geografiskt informationssystem, är en programvara där en hanterar geografiskt knuten data. Egentligen kan nog nästan all data kopplas till en specifik plats, och på så sätt går det att visualisera i princip vad som helst med hjälp av GIS! Exempelvis kan en kartlägga snabbaste och smidigaste vägen för skolskjuts baserat på antal boende skolelever per gata. Det går också att göra olika prognoser – såsom att analysera vilka områden i Skåne som ligger risigast till i takt med att vattennivåerna höjs. Det går helt enkelt att göra en massa olika saker.

Mitt primära uppdrag i Klippan är att utveckla en verksamhetsplan för GIS som rutinverktyg inom kommunen. För att kunna förankra detta inom de olika verksamheterna ska jag bland annat på studiebesök på Helsingborgs GIS-enhet nästa torsdag! Där kommer jag få lära mig mer om hur olika verksamheter inom kommunen kan arbeta med GIS på olika sätt. Detta ska sedan presenteras för de olika ledningsgrupperna i Klippan i början av nästa år, för att kunna påvisa vilka möjligheter det finns att jobba med GIS. Tillsammans med utvalda nyckelpersoner ska jag sedan kartlägga vilka behov som finns hos respektive verksamhet för att sedan kunna utforma en gemensam verksamhetsplan för Klippan.

Ha det bäst!

/Milou

Avbryt

Lämna en kommentar